Techwomen

6 0

תלמידות ביה"ס הרב תחומי עמל למדעים ואמנויות חדרה, הלומדות 5 יח״ל מתמטיקה ו-5 יח״ל במקצוע מדעי או טכנולוגי, השתתפו באירוע Techwomen בטכניון, חיפה. מטרות האירוע הן לפתוח לבנות צוהר לעולם האקדמי ולעודד את הבנות לבחור בתחומי המדע וההנדסה בלימודיהן האקדמיים.במהלך היום נחשפו הבנות למגוון פקולטות מדעיות וטכנולוגיות, שמעו הרצאות מרתקות ושוחחו עם מרצות וסטודנטיות מהעולם האקדמי.


התלמידות וצוות ביה"ס דיווחו שהאירוע היה מרתק, מעצים ומרגש. רחל סבח, מנהלת בית הספר הרב תחומי עמל למדעים ואמנויות חדרה: "השתתפותן של  התלמידות באירוע Techwomen בטכניון בחיפה מתכתבת עם ערכי בית הספר שמעודד מצוינות, ושם לו לדגל לשמר ולטפח אקלים חינוכי המצטיין בפתיחות רבה וביצירת מסגרת תומכת המאפשרת לכל תלמיד למצות את מיטב יכולותיו."

צילום: באדיבות בית הספר.

Related Post

חושפים את הטבע העירוני

Posted by - 16 בפברואר 2020 0
בהובלת העירייה, ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, בוצע בחדרה סקר טבע עירוני לאיתור, אפיון, סיווג ומיפוי של אתרים ותשתיות טבע בעיר…

נושמים לרווחה

Posted by - 7 בינואר 2021 0
תוכנית "נושמים לרווחה" שנועד לסייע למשפחות החיות בעוני ובהדרה לשפר את מצבן ואת רמת חייהן, כללה גם קבוצה ייחודית לגברים…
כלי נגישות