עם הפנים לעתיד: הכירו את התכנית האסטרטגית לשנת 2050

6 0

פיתוח כלכלי ותשתיתי, חידוש פני העיר, העלאת הסטטוס החברתי- כלכלי ואפילו גיבוש תכנית סדורה להתמודדות עם משבר אקלימי: התכנית האסטרטגית לעיר חדרה לשנת 2050, שהותנעה לפני חודשים אחדים, רוקמת כעת עור וגידים | השבוע התקיימה ישיבה בראשות מנכ"ל העירייה יעקב זיגדון, ועדת ההיגוי העירונית וצוות העבודה של חברת 'תיק פרויקטים' המנהלים את הכנת התכנית, בה הוצג בפני הוועדה ניתוח מעמיק של המצב הקיים, הזדמנויות וחוזקות מחד, ומגבלות ואתגרים מאידך

עבר מפואר ועתיד מבטיח: מטרת העל של התכנית האסטרטגית לשנת 2050, המגובשת בהתאם לחזון ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן, היא לקדם את חדרה כעיר מחוז המספקת איכות חיים גבוהה לתושביה ומהווה מוקד אזורי שוקק חיים ויעד אטרקטיבי למגורים ולהשקעות. התכנית, שיצאה לדרך לפני כמה חודשים, מגובשת על ידי חברת 'תיק פרויקטים בשיתוף כל אגפי העירייה, גופי הסמך ובעלי עניין, תוך ראייה כוללת ותפישה רב תחומית לגבי מגוון תחומי העשייה העירונית, החזון העירוני, המטרות והיעדים העתידיים לעיר. בהמשך לסיורים מקצועיים בעיר ואיסוף נתונים מתמשך, התקיימה השבוע ישיבה בראשות מנכ"ל העירייה יעקב זיגדון, ובהשתתפות סמנכ"לית מנהל חברה וקהילה ד"ר אסנת ספורטה, גזברית העירייה נעמי שוחט ומנהלת מחלקת ארגון, שיטות ונהלים סיון לקרב, עם צוות העבודה של חברת 'תיק פרויקטים', בה הוצג ניתוח המצב הקיים בעיר בכלל ההיבטים, המגבלות והאתגרים העומדים בפני העיר, חוזקותיה הטבעיות וכן מרחב האפשרויות העשויות להשפיע על תכנונה העתידי, תוך זיהוי מגמות עתידיות 'משנות משחק' בהיבטי אוכלוסייה ודמוגרפיה, תעסוקה וכלכלה, חינוך, חברה, תחבורה וסביבה.

הנחת העבודה היא שעד לשנת 2050, חדרה כעיר מטרופולינית תגדיל את מספר תושביה לכ 250 אלף איש, וכן תעניק שירותים לעוד כחצי מיליון תושבים מהאזור. עם הגירה חיובית לעיר בשנים האחרונות, היקף תכנון נרחב המאפשר בנייה לעסקים ולמגורים ללא גלישה לשטחים הפתוחים של העיר, ועוגנים חשובים ומשמעותיים לעיר כגון תחנות הכוח, מסילת הרכבת המערבית והמזרחית, מתקן להתפלת מים בין הגדולים באירופה, חיבור לכבישים 2, 4, 9, ו 6, ובית החולים 'הלל יפה', הנותן שירותים לאזור נרחב ומתוכנן להתרחב ל 2,000 מיטות. המשמעות היא פוטנציאל יוצא דופן למימוש החזון העירוני באמצעות התכנית האסטרטגית ותכנון וביצוע של פרויקטים חשובים לביצוע בטווח הקצר, הבינוני והארוך, תוך משיכת עסקים חדשים לעיר, מינוף האנרג'י פארק במערב העיר להתחדשות תעסוקתית בתחום ההיי טק ומינוף מרכז העיר כמרכז שלטוני שוקק וכמוקד תעסוקה, מסחר ותיירות.

בהיבטי פיתוחה הכלכלי והתשתיתי, עומדים לרשותה של העיר שפע של נכסים טבעיים, עוגנים והזדמנויות, אותם תרתום התכנית האסטרטגית, בדרך להפיכת העיר למוקד מטרופוליני בין מטרופולין חיפה למטרופולין תל אביב, זאת תוך שמירה על פיתוח כלכלה עירונית מאוזנת ופיתוח מקביל של . חדרה, ששטחה משתרע על פני 54 אלף דונמים, משופעת בשטחים פתוחים החולשים על כ 44% משטחה הכולל, רצועת חוף יפהפייה באורך כ 7.5 ק"מ, עשרות אתרי טבע עירוני ואלפי יחידות אירוח במלאי התכנון, שהופכים אותה לבעלת פוטנציאל גבוה לפיתוח תיירותי ממזרח למערב העיר.

בהתאם לחזון ראש העיר, התכנית מציבה זרקור על נושא העלאת איכות החיים של תושבי העיר, כשהיעד המרכזי הוא העלאת המדד החברתי- כלכלי של העיר מאשכול 6 לאשכול 8, זאת בין היתר, באמצעות הגדלת ההכנסות העצמיות של חדרה, שייצרו בסיס חברתי כלכלי חזק ויאפשרו שיפור מהותי בסל השירותים העירוניים. בין הנושאים החברתיים בהם עוסקת התכנית, המשך השקעה בתחום החינוך, עם מבני חינוך חדשניים הכוללים מעונות, גני ילדים, בתי ספר, מכינות קדם צבאיות וכן אקדמיה למקצועות העתיד, כשהאחריות העירונית על חינוך תהא מגילאי לידה ועד גיל 30, הקמת מוסד לימודים להשכלה גבוהה בתחומי הרפואה, השקעה במבני החינוך הבלתי פורמלי, פיתוח והקמת מתקני ספורט איכותיים כגון תכנון והקמת מרכזי טניס, הקמת מרכז שחייה, מרכז לספורט אתגרי, מרכז אתלטיקה ומתחמי ספורטק, הקמת אמפי למופעים רבי משתתפים, והדובדבן שבקצפת, הקמת אולם ספורט בצמוד לכל בית ספר בעיר.

לצד הדאגה להווה ולעתיד, התכנית האסטרטגית עוסקת גם בטיפוח מורשתה המפוארת של העיר הוותיקה, החל מראשית ההתיישבות בעיר, דרך אתרי המורשת ההיסטוריים ועד לאנשים ולסיפורים המרתקים שמאחורי הפיכתה של המושבה לעיר מודרנית. בנוסף, בהתאם להיותה של חדרה עיר ירוקה עם אנרגיה, התכנית האסטרטגית שמה דגש על שמירה וטיפוח של השטחים הירוקים, רצועת החוף, שמורות הטבע וכן מרחבים ציבוריים למפגש בתוך העיר, פיתוח נגישות, הליכתיות ושבילי אופניים לאתריה הירוקים של העיר. בנוסף ובעקבות ההתמודדות הגלובלית עם שינויים אקלימיים משמעותיים, התכנית האסטרטגית תכלול גם תכנית להתמודדות עירונית עם משברים אקלימיים צפויים באמצעות פיתוח מוקדי חדשנות חקלאית, אנרגיה מתחדשת ותשתיות תומכות חיים, חשמל ומים שלהן חשיבות לאומית גבוהה.

לצד ההזדמנויות, הנכסים הטבעיים וחוזקותיה של העיר, עומדים בפניה גם אתגרים לא פשוטים בדרך למימוש החזון. אחד מהאתגרים הבולטים ביותר הוא הקיטוע המלאכותי של העיר על ידי תשתיות לאומיות, אתו מתמודדת התכנית האסטרטגית באופן אידיאלי, על ידי חלוקת העיר לרובעים וביזור הסמכויות העירוניות למינהלות הרובע. הרובעים יכללו בתוכם למעשה, את מרביתם של השירותים המוצעים לתושב, מבחינת מסחר, מוסדות חינוך, רווחה ותרבות, פארקים ושירותים עירוניים, וצפויים לשפר ולחזק את החוסן הכלכלי- חברתי של העיר ולצמצם משמעותית את השימוש בכלי רכב פרטיים בשטחי העיר כמו גם להפחית את ערכי זיהום האויר, זאת גם הודות לשיפור המתוכנן בתשתיות ובמערכות התחבורה הפנים עירוני, אזורית וארצית. הנושא מתכתב עם מאמצי העירייה לשיפור השירות לתושב, וקידום הקמת מרכז שירות עירוני בעל שלוחות בכל רובעי העיר, שייתן מענה מלא לכלל השירותים במקום אחד. החלוקה לרובעים תאפשר להמשיך ולפתח קהילות ערכיות, יוזמות, מעורבות ומשפיעות, ולייצר שירותים קהילתיים קרובים לבית וברמה גבוהה, כך שכלל תושבי העיר יוכלו ליהנות מהם במרחק חמש דקות מהבית.

בשלבי העבודה הבאים, חברי צוות העבודה של חברת 'תיק פרויקטים' יבצעו פיתוח מקצועי ונרחב של תרחישים שונים, וניתוח השלכות תוך זיהוי הזדמנויות וסיכונים מרכזיים החוצים את כל התרחישים האפשריים., כמו כן יקיימו יום עיון מיוחד למנהלי אגפי העירייה. לפי לוחות הזמנים המתוכננים, התכנית האסטרטגית תוצג עם השלמתה בפני הציבור וצפויה לעלות לאישורה של מועצת העיר לקראת חודש ספטמבר 2022.

Related Post

העירייה מארגנת בר מצווה קבוצתי

Posted by - 16 בפברואר 2020 0
זו השנה השישית שעיריית חדרה מארגנת אירוע בר מצווה קבוצתי לעשרות נערים ונערות ממשפחות קליטה ורווחה מאת ברק גולן עיריית…

מהדורה חדשה לחוברת התיירות

Posted by - 16 בדצמבר 2018 0
החברה העירונית "נחלים" לעידוד ופיתוח תיירות בחדרה הפיקה חוברת תיירות מעודכנת, המרכזת את האתרים המרכזיים לטיול ובילוי פנאי בעיר.  החברה…
כלי נגישות