תקציב 2022

9 0

הצעת תקציב עיריית נתניה לשנת  2022 הכוללת את התקציב השוטף ואת תקציבי הפיתוח – תעמוד על כ- 2.4 מיליארד ₪ 

דגשים מיוחדים ניתנו בראש ובראשונה להשקעה במערכת החינוך העירוני, לפעילויות חברה ופנאי, לחזות וניקיון פני העיר, להגדלת ההשקעה בתחום שירות לתושב וחדשנות, לקידום נושאי הנגישות למבני הציבור ובמרחב הציבורי בכלל. כמו כן ינתן דגש להקמה של אולמות ספורט חדשים בבתי הספר ברחבי העיר. 

לטובת עידוד התיירות בעיר – יקודמו אירועי תרבות וספורט ובראשם אירועיהמכביה ה-21 שיתארחו בנתניה, במקביל לערים ירושלים וחיפה וצפויים להוות אבן שואבת למשתתפים ולתיירים רבים מכל העולם.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 עומדת  על כ- 1.9 מיליארד ₪, כאשר תקציב הפיתוח יעמוד על סך כולל של כ- 532 מלש"ח

סה"כ כאמור עומדת הצעת התקציב הרגיל העירוני והבלתי רגיל על סך של כ- 2.4 מיליארד ש"ח

יצויין כי השנים 2020 ו 2021 היו שנים מאתגרות עקב משבר הקורונה, אשר השלכותיו החברתיות והפיננסיות ניכרות ומורגשות בחיי היום יום של כולנו, והן אף צפויות ללוות אותנו עוד שנים רבות. 

המשבר השפיע ישירות על תקציב העירייה והיקף הפעילות בשנים אלו וגרר אחריו מחסור במקורות כספיים, ובכלל זאת בשל צמצום פעילות שוטפת בתקופת הסגרים.

בשנת הכספים הקרובה העירייה נמשיך לפעול תחת השלכות המשבר, תוך התנהלות זהירה ובבחינה תקציבית מדוקדקת וקפדנית, בד בבד עם המשך הענקת שירות מיטבי לתושבים.

הנחת העבודה לשנת 2022 מסתמכת על פעילות רגילה שוטפת ובמידה וחלילה תהא התפשטות של גל נוסף בתחלואה, יבוצעו שינויים תקציביים בהתאמה. 

חשוב להדגיש כי עם אישור תקציב המדינה, פחת חוסר הוודאות לקבלתתקציבים ממשלתיים, בעיקר מצד הקצאות תקציבי הפיתוח. הנחת הבסיס הינה כי השנה העירייה תוכל לתקצב חזרה חלק מהפעילויות שצומצמו בשנים עברו ובכך תמשיך לשמר את ההישגים המשמעותיים שנצברו עד המשבר ויותר מכך – לקדם, לפתח ולהוסיף שירותים לתושבים בתחומי החינוך, הרווחה, הניקיוןוהתרבות.

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "אני מאמינה כי עם בואנו לערוך תקציב עירוני, עלינו לפעול באחריות מירבית, תוך הנחות יסוד שמרניות שנועדו לשמור על הקופה הציבורית. מאידך – אנחנו ממשיכים לעשות כל מאמץ כדי לגייס תקציבים ייעודיים ויש לי יסוד סביר להניח שבמהלך השנה נוכל להרחיב את המסגרת התקציבית ולערוך מקצה שיפורים ותוספות במסגרת עדכוני תקציב, על מנת לתת שירות מירבי ומיטבי לתושבי נתניה."

עיקרי התקציב

חינוך וחברה 

בהתאם לחזון ראש העירייה, משקפת הצעת התקציב השקעה עירונית משמעותית בתחום החינוך, המהווה 40.5% מסך כלל התקציב העירוני הרגיל ו- 35% מסך תוכניות הבינוי והפיתוח וההשקעה בהקמת מוסדות חינוך חדשים. 

זאת בנוסף להרחבות המתוכננות במס' בתי ספר קיימים.

בתקציב נקדם תוכנית פדגוגית חדשנית רחבה "נתניה מח"ר", לפיה, כל התלמידים יזכו ללמוד בשלושה מימדים – מימד אקדמי, מימד עתידי ומימד ריגשי, חברתי-ערכי. 

כמו כן, כוללת השקעה זו:- המשך תקצוב התוכניות לשיפור הזכאות לבגרות שעלה בתש"פ לכ- 82.3% – תקצוב מרכזי הגיל הרך בשכונות העיר לרווחת התושבים- השקעה בהיקף של 30 מלש"ח בנושא נגישות בקטעי רחובות, מבני ציבור, מבני חינוך, גינות ציבוריות, אגם החורף וחופים.- תקצוב להוראת הרובוטיקה ולימודי ה-STEM לתלמידי בתי הספר היסודיים עם ארגון First Israel (פירסט ישראל) השייך לטכניון. 

=======================================

תקציב רגיל לשנת 2022

השנה יעמוד התקציב ע"ס של כ- 1.9 מיליארד ₪ 

תקציב החינוך – תקציב החינוך יהווה כאמור 40% מסך כלל התקציב העירוניוהוא יכלול בין היתר, כמו שכבר צויין, את תוכנית "נתניה מח"ר" במסגרתה ילמדו כלל תלמידי העיר בשלושה מימדים: מימד אקדמי, מימד עתידי ומימד ריגשי, חברתי-ערכי. כמו כן – השבה לפעילות של מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים, תגבור סעיפי אחזקות במוסדות החינוך לצורכי ניקיון ומיזוג, הרחבת שירותי תמיכה וטכנאים בבתי הספר לשיפור הישגי תלמידים ולמידה מרחוק, תקצוב נוסף לטיפוח מחוננים, העשרה במרכז פסגות, הגדלת תקני תומכות למידה בבתי הספר וכן פיתוח מצויינות מגדרית, הרחבת תוכנית "סטודנטים בונים קהילה" וכן העמקת נושא טיפוח הנוער בשכונות. 

כמו כן יחל בשנת הלימודים תשפ"ג פרויקט שיעורי שחמט בבתי הספר וכן פרויקט "כיתות רוקדות"

תקציב הרווחה  יכלול הקמה של תוכנית אפ 60  מרכז שמטרתו לתמוך בזיקנה פעילה ועצמאית הכוללת תעסוקה, אורח חיים בריא וניהול תקופתחיים חדשה לכלל זקני העיר. כמו כן בנייה של מבנה חדש עבור מעש מרכז יום תעסוקתי שיקומי עבור אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית, הרחבת מרכז הזדמנות בתעסוקה למתן שירות לכלל אוכלוסיית העיר אשר יכלול יעוץ, סדנאות והכשרות והקמת מרכז תרבות ופנאי לאזרחים ותיקים בשכונות הדרום.

נוער וצעירים – השנה ייפתח מועדון נוער חדש באצטדיון נתניה, בהשקעה נרחבת של כ – 3 מלש"ח והקצאת מימון עירוני של 0.4 מלש"ח להפעלת המועדון. 

כמו כן – ישופצו מועדוני קידום הנוער בשכונות: סלע ונאות שקד, יתוגברו סעיפי פעילות ויוזמות לנוער ויתוגבר כוח האדם לטיפול בנוער עולה.

חינוך בלתי פורמלי  יתוגברו תקציבי המרכזים הקהילתיים והמתנ"סים ברחבי העיר, לרווחת התושבים.

תקציב שיפור פני העיר– תוספת משמעותית תינתן בתחום שיפור פני העירוניקיונה ובנושאי גנים ונוף- היקף ההוצאה לניקיון העיר יגדל בשנת 2022 בכ- 7 מלש"ח אל מול סך ההוצאה התקציבית בשנת 2021 שהוגדלה אף היא במהלך השנה.

השנה יושם דגש בתפעול באמצעות הגברת פיקוח ואכיפה על עבודת קבלנים בתחומי טאוט רחובות ופינוי אשפה, תוספת מכונות ואמצעים מכניים לניקיון הרחובות ותוספת תקנים לפקחים וכן טיפוח מתחם השוק העירוני.

כמו כן – תיעשה התייעלות נוספת בנושא אנרגיה ומשבר האקלים, לרבות החלפתתאורה ישנה לתאורה מתקדמת בטכנולגיית הלדים, התקנת גגות סולריים, הפעלת רכבים היברדיים ועוד.  

בנוסף, מתוכננת השקעה משמעותית בשיקום גינות קיימות, תוספת תקנים ומכונות שטיפה חדישות. 

תיירות – תגבור התקציב לעמותה לעידוד התיירות והחייאת מרכז העיר לאחר משבר הקורונה, בדגש על קידום אירועים וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים וכן אירוח המכביה שיביא לעליה בתיירות והגדלת הצריכה מתוך מטרה להביא לגידול בהיקפי הצריכה בפעילות העסקית בעיר. 

תרבות ואירועים – השנה תוגברו סעיפי האירועים לכלל מגזרי האוכלוסיה תוך התאמה לסעיף טרום משבר הקורונה,  וזאת בעקבות יציאה מהמשבר וחזרה למתכונת של אירועים שנתיים, חגי ישראל, פסטיבלים ואירועי קיץ. 

אגף שירות וחדשנות – האגף האמון על שירות לתושב יתוגבר השנה בשני מוקדנים "רואים" לשיפור השירות וקיצור זמני ההמתנה. כמו כן תבוצע הגדלת תקציב לאגף במטרה להגדיל את הפעילות בתחום אחריותו: מסכי מולטימדיה ומערכת CRM לניהול קשרי לקוחות, תוך ייעול תהליכי שירות פנימיים וחיצוניים.

וטרינר עירוני השנה יוגדלו התקציבים במטרה להעניק ולהגדיל את שירותי עיקור חתולים באופן משמעותי באמצעות וטרינרים עירוניים (תוספת תקן) וקבלן חיצוני. 

תקציב הפיתוח

 תקציב העירייה לפיתוח לשנת 2022 יעמוד על כ – 532 מלש"ח והוא מורכב מהקצאות משרדי ממשלה, רמ"י (רשות מינהל מקרקעי ישראל)מפעל הפיס, הלוואות וקרנות פיתוח.

Related Post

מסע אל האופק

Posted by - 26 ביוני 2023 0
מחזור ח' בתוכנית "מסע אל האופק" הסתיים השבוע, ביומיים עשירים במיוחד בנושאי תוכן אקדמיים, תעסוקתיים, חינוכיים וחברתיים ובעיבוד אישי יוצא…

קמחא דפסחא

Posted by - 25 במרץ 2021 0
במרכז הלוגיסטי של 'טוב לב' קופת הצדקה המרכזית של נתניה לא נחים לרגע . ערב פסח בפתח ומרכז ההתנדבות של…

העבודה הושלמה

Posted by - 21 במאי 2024 0
בהשקעה של כ – 12 מיליון שקל, השלימו מנהל ההנדסה בעירייה, בשיתוף החברה לפיתוח נתניה – ח.ל.ת, את העבודות להנחת…
כלי נגישות