תכנית המאיץ

8 0

עיריית נתניה נבחרה להשתתף בסיבוב השני של תכנית המאיץ לגיבוש תכניות פעולה להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי

מאת אור דרעי

משרד האנרגיה והתשתיות מפרסם את רשימת 20 הרשויות המקומיות שנבחרו לקחת חלק "בתכנית המאיץ" לגיבוש תכניות פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת בשלטון המקומי, ביניהן גם עיריית נתניה.

תכנית המאיץ היא תכנית הדגל של המשרד לבניית יכולות בשלטון המקומי בתחום האנרגיה המקיימת. הרשויות המקומיות שישתתפו בתוכנית יזכו לסיוע וייעוץ מטעם המשרד, בין היתר באמצעות מומחים בתחום, במטרה לגבש תכניות פעולה שיסייעו להן במעבר לאנרגיה מקיימת, בהפחתת פליטות גזי חממה, וביצירת עוגנים כלכליים חדשים לרשות. כל זאת, במסגרת היערכותן לשינוי האקלים ולהגדלת ייצור האנרגיה המתחדשת עד שנת 2030, בהתאם לחזון משרד האנרגיה והתשתיות. הייעוץ יתמקד בתחומי האנרגיה המתחדשת, התייעלות באנרגיה וקידום תחבורה חשמלית, וייעשה שימוש בכלים ייעודיים שפותחו על ידי חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד.

שר האנרגיה והתשתיות, חה"כ ישראל כ"ץ: "אנחנו ממשיכים לפעול למען אנרגיה נקייה וירוקה לכלל האזרחים בישראל, בדגש על רשויות באזורי הפריפריה. המחזור השני של המאיץ מצטרף למגוון רחב של שיתופי פעולה ותמיכות שאנחנו מעניקים לרשויות מקומיות. השלטון המקומי הוא שותף מלא בהשגת היעדים הלאומיים להתייעלות באנרגיה וייצור אנרגיה מתחדשת, והמשרד בראשותי ימשיך להשקיע מאות מיליוני שקלים שיעודדו את הרשויות להתייעל אנרגטית ולגוון את מקורות האנרגיה שלהם – צעד חשוב שישפר את איכות חייהם של התושבים".

התוכנית, כאמור, תסייע לעיריית נתניה לקדם צעדים להתייעלות באנרגיה, עידוד תחבורה חשמלית וייצור אנרגיה מתחדשת בנכסי הרשות, תוך שימת דגש על בניית מנגנונים לעידוד ייצור אנרגיה מתחדשת והתייעלות במגזר משקי הבית, המסחר והתעשייה, התייעלות באנרגיה בתשתיות העירוניות והקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמלי. התוכנית תביא לשיפור משמעותי באיכות החיים של תושבי נתניה ולחיסכון והגדלת ההכנסות של העירייה.

מדובר במחזור שני של תכנית המאיץ, הגדול ב-66% מהמחזור הראשון לאור הצלחת התכנית. במחזור הראשון לקחו חלק 12 רשויות מקומיות ואשכולות אזוריים והתכניות שלהן להיערכות לשינויי אקלים ומעבר לאנרגיה מקיימת מפורסמות באתר המשרד וכבר מיושמות בשטח.

משרד האנרגיה והתשתיות פועל, בדומה למדינות מובילות בעולם, לחיזוק השלטון המקומי כשחקן מרכזי להשגת יעדי האנרגיה הלאומיים, באמצעות בניית יכולות ומענקים ליישום פרויקטים, ומעודד ערים בישראל להצטרף ליותר מ-1,000 ערים בעולם, שכבר מקדמות תכניות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת, וחלקן אף מקדמות יעד של 100% שימוש באנרגיה מתחדשת.

תמונה: pixabay

Related Post

כלי נגישות