פרשת וירא המאכלת והשופר

5 0

"ויהי אחר הדברים האלה וה' נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך" (בראשית כ"ב, א-ב)

ואברהם משכים בבוקר, לוקח את העצים והמאכלת, לוקח את בנו ומיישם. בונה את המזבח, ועורך את העצים ועוקד את יצחק ומרים מרים את המאכלת כדי לשחוט את בנו ואז ישנה תפנית בעלילה:

"… ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא ה' אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם וייקח את האיל ויעלהו לעלה תחת בנו:" (שם, יג-יד)

מרתק העניין, שכאשר אנו מבקשים להשתמש בזכות האבות הזו לשם הצלחתנו, לשם זיכויינו בדין, אנו נאחזים באייל, תוקעים בשופר. בראש השנה כחלק מהברכות אנו אוכלים ראש של כבש הלא הוא זכר לאייל שהקריב אברהם לאחר עקידת יצחק  אבל האייל הוא לא העיקר אלא זו רק הקדמה. הנקודה היא האמונה השלמה של אברהם , היא ההליכה בעיניים עצומות,  היא הרצון למלא אחר ציווי ה' למרות הקושי, למרות ההבטחה "ביצחק יקרא לך זרע" מבין השורות זועקת השאלה למה לקדש את הפתרון, את ההקדמה לסיפור? למה לא נצא בראש חוצות דווקא עם המאכלת המסמלת את מסירות הנפש וקידוש ה'?

והתשובה מלמדת אותנו פרק חשוב במהות של עם ישראל. במרכיב האנושי יש לזכור שעם ישראל הוא אינו עם של מאכלת. ב ד.נ.א שלנו אין סכינים , פטישים, או כל כלי משחית אחר. הנקודה היהודית שבנו מורכבת מהכלה, סובלנות, גישור, אחדות, קבלה ואהבת ישראל.

המסר הוא פשוט:

כל דילמה, כל קושי, כל בעיה מציבה בפנינו כמה אופנים להתמודדות: דרך פעולה או דרך שיחה,  דרך של לחתוך דברים או דרך של להכיל את הקיים ולשנות, דרך של ללכת בעיניים עצומות אחר המטרה או דרך של עצירה, התבוננות ומציאת דרכים חלופיות.

הציפייה מאברהם הייתה לעמוד בניסיון. אשר הוא ניסיון קשה, שאפילו הקב"ה לא התכוון שהוא יממש אותה.

אבל אנחנו, האנשים הפשוטים, האנשים המרכיבים את החברה כולה, מאתנו מצפים לפעול כיהודים. ויהודים כידוע כוחם בפה. לדבר, להידבר, לחפש את השווה, לחפש אלטרנטיבות המכבדות את הצדדים. ולא לוותר על עקרונות אלא לחיות על פיהם, לא למות בגללם ובטח שלא לרצוח.

לקדש את השופר הדורש תיקון ושיפור בעולמינו, אך לא בקידוש המאכלת והאלימות.

כמו כן, שתמיד נראה מעלת חברנו ולא חסרונם.

 

כניסת שבת- 17:26

יציאת שבת – 18:32

Related Post

נבחרים מהספרים

Posted by - 22 ביוני 2023 0
במסגרת התכנית "נבחרים מספרים" של הספרייה העירונית כפר יונה, ביקרו החודש בספריה יותר מ- 500 תלמידי כיתות א' נלהבים מבתי…

מורים ללא גבולות

Posted by - 16 בינואר 2020 0
משרד החינוך העניק תעודות הערכה לבתי הספר מורשת זבולון, נתן אלתרמן וחיים גורי בנתניה על שילוב מורים עם מוגבלות מאת: יאיר…

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כלי נגישות