מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

הגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל

שם הכתב: עו"ד אייל קורסיה

כיצד ניתן להתנגד לפתיחת תיק הוצאה לפועל כנגדך?

אדם אשר לטובתו חיוב כספי או פסק דין, זכאי לפתוח כנגד החייב תיק הוצאה לפועל. החייב יקבל אזהרה בטרם נקיטת הליכים פוגעניים כי עליו לבוא ולשלם את חובו תוך פרק הזמן הקצוב באזהרה וכי היה ולא יקיים את חובו לזוכה, יוכל הזוכה לנקוט בהליכים פוגעניים וזאת עד לקיום מלוא חוב החייב לזוכה.

מאידך, לחייב האופציה להגיש התנגדות לבקשת הביצוע שהגיש הזוכה (התובע)  וזאת תוך 30 יום מיום המצאת האזהרה אליו, להתנגדות יש לצרף תצהיר מפורט.

לאן מוגשת ההתנגדות?

עפ"י רוב, החייב יגיש את התנגדותו לכל לשכה בה יבחר ו/או ללשכה בה נפתח תיק ההוצאה לפועל ו/או בלשכה שליד בית המשפט המוסמך לדון לפי תקנות סדר הדין האזרחי.

עיכוב הליכים אימתי?

עם הגשת ההתנגדות וככול ונתקבלה אצל רשם ההוצאה לפועל, יעכב רשם ההוצאה לפועל את בקשת הביצוע ויעביר את ההתנגדות לביהמ"ש המוסמך לדון בה. הלכה למעשה והיוצא מכך הוא, כי החייב הוא זה המחליט איזה בימ"ש ידון בהתנגדות.

האם ניתן להגיש התנגדות לאחר שעברו 30 יום?

התשובה לשאלה זו היא כי בהחלט ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות בה יש לנמק ולפרט מדוע הוגשה הבקשה באיחור, ככול ויימצא טעם מיוחד ברי כי ניתן יהיה להגיש ההתנגדות.

עת עבר התיק להתנהל בפני בית המשפט, עתה בקשת ההתנגדות כפי שהגיש החייב תעבור להתדיין בפסים של סדר דין מקוצר ודין ההתנגדות כדין בקשת רשות להתגונן.

המשמעות הינה, כי אין הנתבע מגיש כתב הגנה ואין הוא אף רשאי לכך וכי תצהירו ישמש ככתב הגנה.

על מנת שהתנגדותכם תתקבל במלואה, רצוי לערוך את בקשת ההתנגדות לרבות על עריכת תצהיר ההתנגדות במשרדו של עוה"ד המייצג אתכם. תצהיר ערוך וכתוב כמו שצריך על נספחיו ואסמכתאות המוגשות עימו עשויים להניב תוצאות חיוביות ללקוחות.

מה קורה במצב בו דוחים את ההתנגדות ו/או מקבלים אותה?

היה וההתנגדות נדחתה ע"י ביהמ"ש, יהיה כל הזוכה להעביר ללשכת ההוצאה לפועל את ההחלטה המורה על דחיית ההתנגדות וזאת תוך 7 ימים אש לאחריהם הליכי הוצאה לפועל יוטלו כנגד החייב.

היה וההתנגדות נתקבלה ע"י ביהמ"ש, יימשכו ההליכים בבית המשפט.

משרדנו מטפל מידי יום בהגשת התנגדויות לבתי המשפט, עריכת ההתנגדות וכתיבתה על נספחיה המצורפים חשובה וקריטית לאין שיעור. התנגדות שתתקבל עשויה להניב תוצאות בדמות חיוב התובע בהוצאות ושכר טרחת עורך דין.

משרד עו"ד אייל קורסיה ושות יסייע לכם בדרככם המשפטית וידאג להגן עליכם מפני חיובים שלא כדין, לערוך עבורכם את ההתנגדות לייצג אתכם בדיונים ואף לייצר מחיקת והסרת תיקים עבורכם.

חייגו עוד היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות: "אייל קורסיה ושות'-עורכי דין"

טלפון: 050-6351208

  • מאמר זה מספק מידע כללי וראשוני בלבד ואין הוא בא בשום מקרה להחליף ייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור ללא היוועצות עם עו"ד. ויודגש כי הכתוב במאמר זה נכון למועד כתיבתו בלבד.
דילוג לתוכן