מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

כניסה נוספת לנתניה מכביש החוף – כל הדרכים מובילות לנתניה

שם הכתב: ברק גולן

העירייה באמצעות החברה הכלכלית לנתניה, השלימה הקמת רמפה מזרחית המתחברת לגשר האחדות ומאפשרת כניסה נוספת לנתניה מכביש החוף, מדרום לצפון. זאת במקביל לכביש איינשטיין, המאפשר כניסה לצפון העיר מכביש החוף, ממזרח למערב נתניה *על הפרק: הקמת רמפה מערבית שתאפשר ירידה מגשר האחדות אל כביש החוף. 

לו"ז תחילת העבודות: 2019, סיום – 12/2020

עיריית נתניה, באמצעות ח.ל.ת – החברה לפיתוח ותיירות נתניה, השלימה עבודות להקמת רמפה מזרחית המתחברת ל"גשר האחדות", שהעלייה אליה תיעשה מקצה רחוב האר"י.

מדובר בכניסה נוספת וחשובה לעיר,  לנוסעים מדרום לצפון בכביש החוף, אשר אמורה להקל משמעותית על עומסי התנועה הנוצרים ביתר הכניסות לעיר.

העבודות כללו סלילת כביש דו מסלולי, פיתוח נופי וגינון, שיושלם לאחר פתיחת הרמפה, בניית קירות תמך, עבודות גישור והקמת מערכות מים וכן תאורה.

עלותן הכוללת של העבודות הסתכמה בכ -40 מיליון ₪, במימון משרד התחבורה ועיריית נתניה.

כידוע, במהלך השנים האחרונות, ניהלה העירייה מאבקים להקמת תשתיות תחבורתיות אשר יאפשרו כניסות ויציאות נוספות לעיר וזאת לאחר שבתקופת הפיגועים הקשה הסתבר כי העיר נשענת על יציאה אחת בלבד מרחוב הרצל אל כביש החוף. לאחר ההכרה בצורך הדחוף, עמדה העירייה אל מול משרד התחבורה ומע"צ בבקשה לקבל אישורים ותקציבים לפרויקטים התחבורתיים השונים ויצאה לעבודות. דרך צלחה!

 

רמפה מזרחית. צילום עדכני

דילוג לתוכן