Related Post

דואגים לסביבה 

Posted by - 15 באוגוסט 2023 0
מי הם עשרת המפעלים בעלי ההשפעה הסביבתית השלילית בישראל?  המשרד להגנת הסביבה מפרסם את ה"רשימה האדומה" – מדד ההשפעה הסביבתית של המפעלים בישראל:…
כלי נגישות