מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופוס?

5 0

מה מטרתו של ייפוי כוח מתמשך? האם ניתן למנות אפוטרופוס לאדם שערך והפקיד ייפוי כוח מתמשך?

בשנים האחרונות בוצע תיקון מס’ 18 במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר הוסיף בישראל כלי משפטי חשוב הנקרא ייפוי כוח מתמשך, המאפשר לאדם לבצע תכנון עתידי בתחומים רבים בחייו, לרבות בתחום הכספי, האישי והרפואי, זאת ביחס לתקופה בה כבר לא יהיה ביכולתו של אותו אדם לנהל את חייו בעצמו בשל חוסר כשרות.

עד למועד התיקון בחוק, האפשרות לניהול ענייניו של אדם שנהפך לבלתי צלול וכשיר הייתה באמצעות מינוי אפוטרופוס. לצורך כך, נדרש לנהל הליך משפטי לו צד האפוטרופוס הכללי ולהגיש תסקיר ומסמכים רפואיים באשר לאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס. ככל ובית המשפט מאשר את הבקשה למינוי, יש צורך במתן דיווחים תקופתיים לאפוטרופוס הכללי, בעוד שבמהלך כל תקופה זו – אין לאדם שמונה לו אפוטרופוס יכולת לקבוע מה ייעשה בענייניו.

לעומת זאת, לאחר התיקון והוספת האפשרות לעריכת ייפוי כוח מתמשך שמטרתו העיקרית היא להתחשב ולכבד את רצונו של האדם, רשאי כל אדם לתכנן כיצד ינוהלו ענייניו כמו גם לקבוע מי ינהל אותם, זאת באמצעות מיופה כוח אשר ממנה אותו אדם במסגרת ייפוי כוח מתמשך.

האם ניתן למנות אפוטרופוס יחד לאדם שהפקיד ייפוי כוח מתמשך?

במסגרת פסק דין שניתן על-ידי בית משפט המחוזי מחוז מרכז, נדונה בקשת רשות ערעור שהגישו בניו של אדם שמונה לו אפוטרופוס, שהוגשה על החלטה שניתנה על-ידי בית משפט לענייני משפחה בה נדחתה בקשה שהגיש אותו אדם לביטול צו מינוי אפוטרופוס שמונה עבורו.

במסגרת הבקשה שהגישו בניו של אותו אדם לבית משפט לענייני משפחה, הם ביקשו להתמנות כאפוטרופוסים לגוף ולרכוש שלו, וצורף לבקשה מסמך בו צוין בין היתר, כי אותו אדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס נמצא במצב בו לא יכול לנהל את ענייניו והוא זקוק למינוי אפוטרופוס. בית המשפט לענייני משפחה אישר את הבקשה ומינה אותם בהתאם לבקשתם כאפוטרופוסים למשך שנה.

אולם לאחר מכן הוגשה הודעה לבית המשפט מטעם האפוטרופוס הכללי,  ובה נמסר כי אותו אדם חתם בעבר על ייפוי כוח מתמשך שהופקד באפוטרופוס הכללי ובו מונו שניים מבניו כמיופה כוח שלו הן לענייני גוף הן לענייני רכוש והן לענייניו האישיים. אולם למרות הודעה זו, בית המשפט לענייני משפחה לא שינה את החלטתו והותיר את מינוי האפוטרופוס בתוקף.

לאחר מכן, הגיש אותו אדם שמונה לו אפוטרופוס בקשה לבית המשפט לענייני משפחה, ובה הוא ביקש לבטל את מינוי האפוטרופוסים שמונו לו, וטען כי מינוי זה ניתן עבורו בעת שהוא היה צלול וכשיר, ולכן טען כי לא היה כל צורך למנות לו אפוטרופוס. אולם בית המשפט דחה את בקשתו.

במסגרת פסק הדין שניתן על-ידי בית משפט המחוזי בוטל צו מינוי האפוטרופוס שניתן על-ידי בית משפט לענייני משפחה. בית המשפט המחוזי הבהיר בפסק דין זה, כי הבקשה למינוי אפוטרופוס הוגשה בדרך לא נכונה ושגויה, מאחר ובניו של אותו אדם ידעו שאביהם חתם על ייפוי כוח מתמשך, ולכן היה עליהם להגיש בקשה להפעלת ייפוי הכוח המתמשך בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

עוד ציין בית המשפט המחוזי, כי מקום בו הופקד ייפוי כוח מתמשך, יש להימנע ממינוי אפוטרופוס לאותו אדם, והוסיף כי ייפוי כוח מתמשך במצב כזה גובר: “אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך הם מוסדות שאינם יכולים להתקיים זה בצד זה. אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס, והופקד ייפוי כוח מתמשך – ייפוי הכוח גובר” (ציטוט מתוך פסק הדין).

עוד קבע בית המשפט המחוזי, שעל בית משפט שהוגשה לו בקשה למנות לאדם אפוטרופוס להעביר את הבקשה לתגובת האפוטרופוס הכללי וזאת לפני קבלת החלטה בבקשה עצמה.

לאחר מכן, על האפוטרופוס הכללי לבדוק ולהודיע לבית המשפט אם אותו אדם הפקיד ייפוי כוח מתמשך ביחס לאותם עניינים שהתבקש בית המשפט למנות לו אפוטרופוס, וככל ואכן הופקד ייפוי כוח מתמשך יש לפעול בהתאם אליו ולהימנע ממינוי אפוטרופוס.

מאמר זה הוא תוכן פרסומי

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

מאמר זה נכתב על-ידי אהוד פאי – משרד עורכי דין

לשאול בנושא ניתן לפנות לטל. 077-6596951, דוא”ל [email protected]

קרדיט תמונה: שגיא מורן

Related Post

מדרסים

Posted by - May 6, 2021 0
האם אתם צריכים מדרסים לרגליים? ובכן, אם אתם מחפשים אופציות בתחום הזה, סביר להניח שאתם עושים זאת כי משהו מפריע…

הנחיות מיוחדות ליום הבחירות

Posted by - September 16, 2019 0
במגן דוד אדום עומדים בהיערכות מיוחדת לקראת יום השבתון שיחול מחר ברחבי הארץ, לרגל יום הבחירות. לפני ההצבעה או אחריה,…

אז מה חדש לבית?

Posted by - June 15, 2021 0
חברת סנו יוצאת ב 2 מוצרים חדשים לבית ״עמליה בודקת״ הלכה לבדוק בשבילכם: מבשמי אויר סנו מוד בניחוחות חדשים: נרסיסוס…

אמנות הריפוי

Posted by - October 10, 2019 0
הפסל דן רייזנר, מספר בראיון לעיתון השבוע בנתניה על הפוסט טראומה שחווה בעקבות שירותו הצבאי, על תהליך ההחלמה ממנה ועל…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Accessibility