מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

לקראת הרישום לכיתה א – אנחנו סוקרים עבורכם מידי שבוע בתי ספר יסודיים בעיר , והפעם – בית חינוך ישורון

"שואפים לפסגות, מחוברים לשורשים"

בית חינוך ישורון מונה כ- 550 תלמידים, הלומדים עם צוות מקצועי מיומן, בעל ניסיון עשיר והכשרה מקצועית אקדמית.
בית הספר מוביל חזון חינוכי לפיו בית החינוך הינו מקום המקדם אקלים חינוכי מיטבי, למידה משמעותית, קידום חדשנות ויזמות חינוכית על מנת לעצב בוגר אשר שואף להישגים, נאמן לתורתו, לעמו ולארץ.

מנהלת בית הספר ישורון

בית החינוך שם לעצמו כדגש מיוחד לשלב את הצד התורני עם הלמידה העכשווית הטכנולוגית וההיברידית, כאשר התלמידים נחשפים ללמידה תורנית, אינטראקטיבית, מהנה וחווייתית: "פרשת השבוע", חידונים מתוקשבים במעגלי החודשים, לימודי קודש עם נגיעות טכנולוגיות וכלים דיגיטליים. 

בית החינוך הציב כמטרה להכין את דור העתיד ויחד עם זאת להיות מחוברים היטב לשורשים ולמורשת.

בית החינוך מוביל בשנתיים האחרונות ייחודיות בית ספרית: "ישורון עושים אקדמיה לבית הספר" כך שבתכנית הלימודים נשזרות בהלימה לתכניות משרד החינוך, תכניות לימודיות מרחיבות אופקים ברוח האקדמיה, אשר מפתחות לומד עצמאי, מעצימות את התלמיד ומלוות אותו במיומנויות

כמו כן גם תהליכים פדגוגים חדשניים כגון: למידה רב תחומית, בשילוב למידה טכנולוגית.

ישורון מהווה בית חם לכל הבאים בשעריו, קהילת מורים, הורים ותלמידים אשר שותפים לתהליכים הבית ספריים בתחומי החינוך והלמידה והכל מתוך אמון ויחסי כבוד הדדיים.

בית החינוך פועל להידוק קשרי הגומלין עם הקהילה הבית ספרית ומטפח את מוריו  ועובדיו מתוך עידוד למצוינות, יוזמה ואחריות.

בית הספר הגיע להישגים מרשימים בתחומים רבים וביניהם תוצאות מיצ"ב אקלים מיטבי חינוכי שרשם תוצאות מרשימות בכל הפרמטרים ועוד היד נטויה.

דילוג לתוכן