מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

שיקולי מס במכירת דירה בחו"ל

פתח דברים

היבטי מיסוי על מכירת דירת מגורים בחו"ל- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

דירת מגורים בחו"ל אינה נחשבת ל"זכות במקרקעין" על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963- (להלן: "החוק"), לפיכך כל הוראות החוק אינן רלוונטיות למכירת הדירה בחו"ל או לקניית דירה בחו"ל. נכס מקרקעין בחו"ל (לרבות דירת מגורים) שנמכר בידי תושב ישראל חייב במס על פי פרק ה' לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש), התשכ"א 1961- (להלן: "הפקודה") ולכן כאשר תושב ישראל מוכר דירת מגורים מחוץ לישראל הכנסתו מהמכירה תיחשב כהכנסה הונית שתמוסה בשיעור מס רווח הון על פי פרק ה' לפקודה.

היבטי אמנת מס

כאשר הנכס הנמכר נרכש במדינה שיש לישראל עמה אמנה למניעת כפל מס, זכות המיסוי הראשונית תהיה לרוב של מדינת המקור (המדינה שבה נמצאת הדירה) ולמדינת התושבות של היחיד, תהייה זכות מיסוי שיורית. ולכן המדינה שבה מצויה הדירה רשאית להטיל מס על מכירה. יש לבדוק האם הוטל מס במדינת המקור בגין מכירה זו, ומהו סכום המס. אם הוטל מס במדינת המקור, אזי מהמס ההוני שמחושב בישראל יזוכה בסכום המס הסופי ששולם במדינת המקור בגין עסקה זו, כך שלא ישולם כפל מס. עם זאת, אם המס במדינת המקור גבוה מהמס בישראל, לא ישולם מס נוסף בישראל ולא יוחזר עודף המס הזר. על פי סעיף 91 לפקודה, תושב ישראל נדרש לדווח על המכירה לפקיד השומה בנספח רווח הון בתוך 30 יום ממועד המכירה והמס שיש לשלם הוא מס ליניארי, כך שעל חלק מרווח ההון שנצבר עד שנת 2011 ישולם מס בשיעור של עד 20% ועל החלק הנותר ישולם מס בשיעור של עד 25%.

חובת דיווח במקרים נוספים אגב החזקת דירת מגורים בחו"ל

כאשר תושב ישראל מחזיק בנכס חוץ ששוויו מעל 1,872,000 ש"ח (נכון לשנת המס 2020), קיימת חובה להגיש דוח מס לרשויות המס בישראל וזאת מכוח תקנות מס הכנסה (מידע נוסף ניתן לקבל בקישור). כמו כן, תושב ישראל חייב לדווח על הכנסות משכר דירה שנצמחו לו מחוץ לישראל. קיים מנגנון מיסוי רגיל מכוח סעיף 121 לפקודה, לפי שיעור מס שולי וכן- מסלול מיסוי נוסף מופיע בסעיף 122א לפקודה לפיו ניתן לבחור להתמסות על ההכנסה החייבת בשיעור 15% על כל ההכנסה בניכוי הוצאות פחת, ללא אפשרות לזיכוי על המס ששולם בחו"ל. על מנת לפשט את הליכי הדיווח ותשלום המס, הותקנו תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004 המאפשרות דיווח מקוצר על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל, כאשר עמידה בדרישות הדיווח המקוצר עשויה לפטור מחובת הגשת דו"ח שנתי. (להרחבה בנושא לחצו כאן). כאשר ההכנסה משכר דירה בחו"ל גבוהה מ- 337,000 ₪, קיימת אף חובת הגשת דו"ח מס. יחיד שבחר לדווח על הכנסותיו משכר דירה לפי מסלול מס שולי, חייב בהגשת דוח מס שנתי בכל מקרה.

מכירת דירה בחו"ל שהתקבלה בירושה – מנגנון Step Up 

אם הנכס הועבר אל המוכר במתנה או בירושה, במקרה כזה המוכר ייכנס לנעלי נותן המתנה או המוריש לעניין עלות הנכס, אלא אם נותן המתנה או המוריש הוא תושב חוץ. במקרה כזה ניתן, בתנאים מסוימים, להגיש בקשה לרשות המסים לפרה רולינג ב"מסלול ירוק", ולבקש לראות בשווי השוק של הדירה במועד קבלתה כעלותה לצורכי מס בידי המוכר. 

אודות משרדינו

רצוי לבדוק ולהתעדכן מידי שנה בדבר החובה להגשת דו"ח למס הכנסה כדי להימנע מבעוד מועד מפנייה של רשות המסים והודעה על אי הגשת דוח מס.
אי הגשת דוח מס כנדרש הנו עבירה פלילית המלווה בקנסות. אם מתעורר בכם הספק באשר לחובתכם, רצוי לפנות והתייעץ עם רואה חשבון. פנייה לאיש מקצוע תייצר וודאות אצל הנישום בדבר חובת הגשת דוח מס ותימנע טעויות בתהליך הזנת הדו"ח ו/או בריכוז הנתונים.

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: שוק ההון, נדל"ן, הייטק, מסחר ופיננסיים. המשרד מספק ייעוץ מס ליחידים וחברות, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע במיסוי ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

תמונה באדיבות PIXABAY

דילוג לתוכן