מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

על שמועות ועל מעשים

פרשת השבוע בה קוראים אנו על מתן תורה ועל עשרת הדיברות נקראת דווקא ע"ש חותן משה, יתרו.

מה עשה יתרו שזכה שפרשה חשובה זו תקרא על שמו ?

אולי דרך הפסוק הראשון בפרשה נוכל ללמוד על יתרו בכלל ועל תרומתו להיום ולעכשיו בפרט.

"וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה ה' למשה ולבני ישראל עמו…" (שמות יח,א)

ושואל רש"י על פסוק זה שאלה ידועה ומפורסמת  "מה שמועה שמע ובא ?"

 

ועונה רש"י : "קריעת ים סוף ומלחמת עמלק". אך לשם כך לא היינו צריכים את פירושו כיוון שבהמשך הפסוק כתוב "… כי הוציא את ישראל ממצרים" (שם)

אלא, שמוסיף רש"י : "את כל אשר עשה להם, בירידת המן ובבאר ובעמלק".
ננסה להבין מה שואל רש"י ואולי דווקא מתוך השאלה נבין את תשובתו ואת הסיבה שהיא בנויה משני חלקים:

יתרו בוחר להצטרף לעם ישראל עוד טרם מעמד הר סיני. עוד לפני ההכרזה קבל עם ועולם כי עם ישראל הוא הוא העם הנבחר.

ולכן מתבקשת מאליה השאלה : מה גרם לו לבא ? מה הדבר שיוצר תנועה אצל יתרו ? מה הזניק אצלו את הקשב ?

אם נאמר, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ? הרי כל בני האדם החיים על פני האדמה בתקופה זו שמעו  את קול בקיעת המים בקריעת ים סוף ואת ניצחון עם העבדים על עמלק, ובכל זאת לא באו.

 

האם שני המאורעות הגדולים הללו פעלו אחרת על יתרו ? האם יתרו שמע כמו כולם ובכל זאת פירש אחרת את משמעותם ? יש אומרים שכן. אך, גם רש"י לא הסתפק בתשובה זו ולכן הוא מוסיף את החלק השני : "… את כל אשר עשה להם, בירידת המן ובבאר ובעמלק".

כלומר, יתרו שמע דברים נוספים, ואולי אף אחרים במהותם.

 

קריעת ים סוף והמלחמה בעמלק אכן מניעים את אמות הסיפים ואין ספק כי הם גרמו לפחד וליראה מפני ה' ובני ישראל אך אין בכוחם ליצור תנועה. הם בבחינת "סור מרע". זה משפיע אך ההשפעה מתפוגגת ככל שמתרחקים מהאירוע ולכן השמועה הידועה שכולם היו עדים לה לא גרמה לאנשים לעזוב הכל ולהצטרף. אך יתרו שמטה אוזנו, שמתבונן בדברים, שמתרגש, שמע גם על המן, ועל הבאר, ואף על המלחמה שמע אך מזווית אחרת… שמועות אלו הן בבחינת "עשה טוב". וכשמתחברים לדברים דרך נקודות האור החיבור הוא אמיתי. הוא מעורר לעשייה.

 

כך גם בחינוך.

אנחנו יכולים ל"חנך" בדרך של "סור מרע", דרך האיום בעונשים. ויכול להיות שהשפעתה אף תהייה מידית, כי מי רוצה לחוות עונש ? אך כמו שדרך זו משפיעה מהר היא גם מאבדת את השפעתה מהר ולזה אני קורא "אילוף".

אך כאשר אנו מחנכים בדרך של "עשה טוב" זה אמנם לוקח יותר זמן אך השפעתה מוטמעת בילד ונהפכת לטבע שלו.

 

 

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן