מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

ניהול ועד הבית

שם הכתב: מדור פרסומי 4231021620

ועד הבית החדש נבחר בדרך כלל אחת לשנה בכל בניין אלא אם חברי הועד הנוכחיים מעוניינים להמשיך לקדנציה נוספת.

ניהול  ועד  הבית ולקיחת  אחריות על כל מה שקורה בשטחים המשותפים ועל הגביה, הוא תפקיד תובעני ולעתים גם כפוי טובה ולכן רוב הדיירים אינם ששים להתנדב ולפעול בתפקיד זה מול כל הדיירים.

ניהול ועד הבית

בחירתו של ועד הבית מתבצעת על פי חוק המקרקעין המעגן חוקית את כל מה שקשור לנושא הבניינים המשותפים. בסעיף 65 נקבע כי בכל בניין ייבחר במינימום חבר אחד או חברי ועד הבית שתפקידם לדאוג לתחזוקה מיטבית  בשטחים הציבוריים כדי שיהיו חיים תקינים ונאותים במרחב המשותף.

בחירות לוועד הבית

בפגישה של כל הדיירים, נערכת הצבעה ומתקבלת החלטה על ניהול ועד הבית, מי הם  חברי הועד ומה תהיה חלוקת התפקידים ביניהם, לתחזוקה, לגביה וכו'.

בחירת ועד בבניין חדש

אם מדובר בבניין חדש המתאכלס בדיירים חדשים, חוק בתים משותפים מנחה לבחור בשלב הראשון נציגות זמנית המקבלת תמיכה של לפחות מחצית מהדיירים. בשלב מאוחר יותר מתאמים  מועד לאסיפה כללית ובמועד זה יורכב ועד הבית הקבוע.

הנהלים לגבי האסיפה הכללית

ניהול ועד הבית הוא על פי הנוהל שאחת לשנה תתקיים  ישיבה של האסיפה הכללית לצורך בחירת ועד הבית הקבוע. לפחות מחצית מכלל השכנים אמורים להשתתף באסיפה זו כך שתקבל תוקף. על פי גודלו של הבניין ומספר הדירות בו, בוחרת האסיפה חבר ועד אחד או יותר מכך כשהרף הוא חמישה חברי ועד הבית. אם קיימים לפחות שני חברי ועד הבית, תפקידו של אחד מהם, יהיה לטפל בגביה.

חברי ועד הבית

קיימים שכנים שמעוניינים לבצע תפקיד חשוב זה ולכן הם מציעים את עצמם . אם אין מתנדבים, מקיימים הגרלה ומדי שנה מתחלפים חברי ועד הבית. אופציה נוספת היא לבחור בכל שנה נציג מכל קומה וכך על פי הסדר תהיה תחלופה בכל שנה.

אם קיימת חוסר שביעות רצון מהועד, אפשר לכנס שוב ישיבה ולבחור בחברים חדשים.

בכל סוגי ההחלטות, די ברוב רגיל כדי להעביר את ההחלטות אך בנושאים אקוטיים כמו פרויקט תמ"א 38 בבניין, הוספת ממ"דים או מעלית, חייב להיות רוב גדול יותר של שני שליש מכלל הדיירים.

תפקידיהם של חברי ועד הבית לאורך כל השנה

על חברי ועד הבית לגבות מכל הדיירים את סך הכספים שמכסה את כלל העלויות השוטפות שעליהם לשלם לאורך כל השנה . רצוי לגבות סכום מעט גבוה יותר כדי שיהיו כספים לעלויות לא צפויות כמו פיצוץ בצנרת או תיקון של קולטי השמש. כמו כן ועד הבית מטפל בגביית בחובות מהדיירים שאינם משלמים מסיבות שונות, דרך האגודה לתרבות הדיור או אם אין ברירה בדרכים משפטיות.

התחזוקה של כל המתחמים המשותפים אמורה להיות מתוחזקת כל הזמן. הן כשיש תקלות והן בביצוע צעדי בקרה ומניעה לאורך כל השנה. לדוגמה יש לוודא שמהנדס מעליות מגיע אחת לחצי שנה ומוודא כי המעלית תקינה כדי לשמור על ביטחונם ועל בטיחותם של השכנים, המרחבים המשותפים כמו הלובי, החניון והגינה אמורים להיות נקיים ומטופחים בעזרת מנקה, גנן או מישהו מהשכנים שאחראי על כך.

דילוג לתוכן