מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

התפרסמה רשימת התיכונים המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ט

משרד החינוך פרסם את רשימת 288 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה , אשר הצטיינו בשנת הלימודים תשע"ט בתחום הערכי, החברתי והלימודי. בחירתם של בתי הספר הללו התקבלה על סמך חישוב שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה להישגי שנת הלימודים תשע"ח. לאור הישגיהם, עובדי ההוראה שבבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,169 ₪ לכ-8,451 ₪ , זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת הרפורמה "עוז לתמורה".

בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכל 721 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, ומתוכן 288 חטיבות זכו בתגמול. 66% מתוכן הן חטיבות במגזר היהודי-ממלכתי, 18% ממלכתי-דתי, 9% מהחינוך הערבי, 3.5% מהחינוך החרדי, 2.5% מהחינוך הדרוזי, ו-1% מהחינוך הבדואי.

להלן פירוט המדדים וגמול הכספי:

בהישגים הערכיים-חברתיים, נכללו המדדים:

שיעור הגיוס לצה"ל, או לשירות אזרחי/לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד, ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה.

חישוב המדדים הערכיים-חברתיים נערך בהשוואה לקבוצת השווים, ובתוך כל מגזר בנפרד.

בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים:

ההישגים לאור הישגי המיצ"ב בכיתות  החט"ב, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות  איכותית, מידת השיפור או היציבות בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.

אז מי המצטיינים בהישיגים הלימודים ????

מקיף ע"ש אלדד בראש הטבלה של העיר נתניה , אחריו חט"ב תיכון ריגלר , תיכון תמר אריאל ועירוני משה שרת.

מקיף ע"ש אלדדנתניהממלכתי3
חט"ב תיכון ריגלרנתניהממלכתי דתי4
תיכון תמר אריאלנתניהממלכתי דתי4
עירוני משה שרתנתניהממלכתי4

שם התיכון הזוכה, רמה:

תיכון ע"ש גולדה מאירפתח תקווהממלכתי1
עירוני ע"ש בן גוריוןפתח תקווהממלכתי1
ברנקו וייס אור יהודהאור יהודהממלכתי1
עירוני ו' מקיףתל אביב – יפוממלכתי1
עירוני ע"ש בליךרמת גןממלכתי1
עירוני יא'תל אביב – יפוממלכתי1
מקיף שש שנתי קוגלחולוןממלכתי2
תיכון שמעון בן צביגבעתייםממלכתי2
מקיף ע"ש יצחק נבוןחולוןממלכתי2
ק.חינוך בנ"ע חולוןחולוןממלכתי דתי2
אורט מלטוןבת יםממלכתי2
אורט רמת יוסףבת יםממלכתי2
אורט ע"ש מיטרניחולוןממלכתי2
מקיף ע"ש אלדדנתניהממלכתי3
רב תחומי עמל ב' פ"תפתח תקווהממלכתי3
מקיף אורט ע"ש גוטמןנתניהממלכתי3
עירוני עש פנחס אילוןחולוןממלכתי3
עירוני מקיף רמותבת יםממלכתי3
מקיף היובלהרצליהממלכתי3
מקיף אפרים קצירחולוןממלכתי3
מקיף השרון עש רוטברגרמת השרוןממלכתי3
חט"ב תיכון ריגלרנתניהממלכתי דתי4
תיכון תמר אריאלנתניהממלכתי דתי4
עירוני משה שרתנתניהממלכתי4
תיכון אהל שםרמת גןממלכתי4
תיכון עש יצחק בן צביקרית אונוממלכתי4
עירוני א' חשמונאיםבת יםממלכתי4
מקיף ע"ש יגאל אלוןרמת השרוןממלכתי4
תיכון טרה סנטה יפותל אביב – יפוממלכתי4
מקצועי הולץתל אביב – יפוממלכתי4
אורט ע"ש אביןרמת גןממלכתי4
תיכון המר דרכאבת יםממלכתי דתי4
עירוני ע"ש שזרבת יםממלכתי4

חלוקת הגמול בין בתי הספר:

§       רמה 1  –המורים יתוגמלו ב-  8,451.18 ₪

§       רמה 2 – 6,338.38 ₪

§       רמה 3– 4,225.59 ₪

§       רמת 4– 3,169.19 ₪

שר החינוך, הרב רפי פרץ:" עם כניסתי לתפקיד הצהרתי, כי אחד מהיעדים המרכזיים שאוביל במערכת החינוך הוא נושא הערכים. אני רואה בהם את היסוד שבונה חוסן של חברה. אני רואה בערכי השליחות והמנהיגות, אהבת האדם, התרומה לחברה ולמדינה ערכים מובילים. לאור זאת, הנחתי כי הנושא השנתי שילווה במערכת השנה יהיה בסימן הערבות ההדדית. למערכת החינוך יש תפקיד חשוב בעיצוב פני החברה, ואני רואה באנשי החינוך, מנהלים ומורים, את עמוד האש שמוביל את המשימה החשובה הזו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להודות למנהלים ולמורים שזכו בפרס. ההישגים שלהם ראויים לכל הוקרה והערכה. ישר כח!

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "החינוך לערכים הוא אחד מהנדבכים הגדולים והחשובים שמערכת החינוך מקדמת. העידוד לפעילות בתנועות נוער, ארגוני נוער, מעורבות בקהילה או קידום של מיזמים חברתיים מצמיחים מנהיגות צעירה, נוער מעורב ומשנה פני מציאות. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר נערות ונערים שלוקחים חלק פעיל בתוך החברה, מסייעים לילדים עם צרכים מיוחדים או לקשישים ולמשפחות נזקקות. כל זה לא יכול להתרחש ללא הרוח והעבודה החינוכית שמובילים יחד המנהלים והמורים. פרס החינוך מהווה הזדמנות לעצור ולומר להם תודה. אני מברך את הזוכים בפרס ומאחל שיעמידו עוד שורה של אנשי חיל כמוהם".

דילוג לתוכן