מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

הישג תקדימי לעיריית נתניה בבית המשפט העליון, אשר ישפיע על כלל הרשויות המקומיות אודות חובות היטלי פיתוח

בית המשפט העליון פסק שבוע שעבר- כי סדר קדימות הגביה של היטלי הפיתוח הינו ראשון במעלה ביחד עם החוב המשועבד במשכנתא וביחד עם חוב הארנונה.

השאלה – האם על היטלי הסלילה אשר העירייה גובה מכח חוק העזר, חל השעבוד הקבוע בפקודת המסים גביה, כך שבהליך כינוס נכסים ניתן לגבות חובות אלו בקדימות ראשונה ביחד עם החובות המשועבדים במשכנתא וביחד עם חובות הארנונה.

בית המשפט העליון קיבל את עמדת עיריית נתניה וקבע כי על חובות היטל הסלילה חל השעבוד הקבוע בפקודת המסים גביה, כך שסדר קדימות הגביה בקשר לחוב זה הינו ראשון במעלה ביחד עם החוב המשועבד במשכנתא וכן ביחד עם חוב הארנונה.

מדובר בערעור שהוגש לבית המשפט העליון בשבתו כערכאה רביעית, לאחר שההליכים בתיק החלו בהוצאה לפועל ומשם עברו הדיונים לבית המשפט השלום , לבית המשפט המחוזי ולבסוף לבית המשפט העליון.

יתרון נוסף של שעבוד זה הינו שהוא אינו טעון רישום והוא גובר על נושים שלזכותם קיימים חובות רגילים גם אם חובות אלו, קדמו בזמן לחובות אשר מגיעים לעירייה מכח היטלי הפיתוח.

קביעה זו רלוונטית לכל חובות היטלי הפיתוח ויש לה השלכות רוחב ביחס לכל החובות הנובעים מהיטלי פיתוח אשר נגבים על ידי הרשויות.

את עיריית נתניה ייצג עו"ד בעז שמעוני מהשירות המשפטית בעירייה.

דילוג לתוכן