מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

האם עיריית נתניה בזבזנית או חסכונית באנרגיה?

משרד האנרגיה פרסם מדד השוואתי של צריכת חשמל לתושב ברשויות מקומיות בישראל: בעוד נתניה מתחת לממוצע הארצי בצריכת חשמל רשותית לאדם, היא הרבה מעל הממוצע בצריכת חשמל תאורת חוץ ממוצעת לשטח שיפוט

מאת ברק גולן

משרד האנרגיה מפרסם לראשונה מדד שמאפשר השוואה בין צריכת החשמל לתושב של הרשויות המקומיות בישראל.

המדד מתבסס על נתונים שמילאו כ-120 עיריות ומועצות מקומיות באמצעות דיווח הצריכה השנתי, ומוצגים בו שני פרמטריים מרכזיים: סך צריכת החשמל הרשותית לתושב וסך צריכת החשמל של תאורת החוץ לקמ"ר. המדד מאפשר לגורמים המקצועיים ברשות ואף לתושבים, להעריך את שיעור צריכת החשמל הרשותית לתושב ביחס לממוצע הארצי של שאר הרשויות, לנתח טוב יותר את מאפייני הצריכה ואת הפוטנציאל לחיסכון, וכך – לקדם התייעלות וחיסכון באנרגיה.

על-פי נתוני משרד האנרגיה, המתייחסים לשנת 2018 ואשר מבוססים על הנתונים שהרשויות עצמן סיפקו, מצבה של נתניה בינוני בצריכת חשמל רשותית ממוצעת לתושב. מהנתונים עולה, כי הממוצע הארצי עומד על 210 קוט"ש, ואילו נתניה מתחת לממוצע עם 210 קוט"ש. נתון זה מציב אותה על-פי משרד האנרגיה בהגדרה "ממוצע".

בצריכת חשמל המבוססת על תאורת חוץ (רחוב) ממוצעת לשטח שיפוט, נתניה על-פי משרד האנרגיה שוברת שיא: בעוד הממוצע הארצי עומד על 260 קוט"ש, הרי שבנתניה עומד הממוצע על 481 קוט"ש.

כ-50% מצריכת האנרגיה של הרשות הינה בגין תאורת הרחובות; כ-30% מהצריכה מתבצעת במוסדות חינוך והשאר – במבני ציבור. על פי תקנות מקורות אנרגיה, על כל רשות מקומית למלא דיווח שנתי של צריכת האנרגיה. מדד הרשויות שהופק על בסיס דיווח הצריכה השנתי, מאפשר מעקב אחר מגמות ושינויים במשק האנרגיה המוניציפלי, והשוואה בין כלל הרשויות, במטרה להוביל לחיסכון משמעותי באנרגיה ובתקציב המופנה לצורך כך ברשות.

בשנים האחרונות, מקדמות רשויות מקומיות רבות פרויקטים לחיסכון באנרגיה. הפרויקטים כללו למשל החלפת תאורת החוץ בתאורה יעילה וחסכונית באנרגיה והחלפת מזגנים ישנים ובזבזנים במזגנים יעילים בבניין הרשות ובבתי הספר.

סך התשלום של כ-120 הרשויות המקומיות שדיווחו על צריכת החשמל השנתית שלהן, הוא כ-600 מיליון ש"ח.

מהלך זה מתבצע במסגרת המחויבות הבינלאומית שקיבלה על עצמה מדינת ישראל לצמצום צריכת החשמל ב-17% עד שנת 2030. על מנת להשיג יעד זה, מקדם משרד האנרגיה, בין היתר, מגוון רחב של צעדים המעודדים חיסכון והתייעלות באנרגיה ברשויות בישראל: מתן מענקים והלוואות לפרויקטים להתייעלות באנרגיה, שיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי להעלאת המודעות לנושא וליווי מקצועי של הרשויות ומימון סקרי אנרגיה לאיתור הפוטנציאל לחיסכון באנרגיה ברשויות.

משרד האנרגיה מקדם לאחרונה מהלך חדשני: ערים מאופסות באנרגיה – עיר, שצריכת החשמל השנתית שלה היא אפס. על ידי מהלכי התייעלות באנרגיה ובנוסף – ניצול שטחי הרשות להתקנת לוחות סולאריים לייצור חשמל, ניתן להגיע לחשבון חשמל שנתי מאופס.

יחזקאל ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים, במשרד האנרגיה, מסר לעיתון השבוע בנתניה בתגובה על המדד החדש, כי "המדד שמפרסם משרד האנרגיה, מאפשר לכל רשות מקומית לדעת כמה היא בזבזנית או חסכונית בצריכת חשמל ביחס לרשויות אחרות. אנו קוראים לרשויות לנצל את המענקים וההלוואות שמשרד האנרגיה מעמיד לרשותן, ולחסוך בצריכת החשמל, אשר מאפשר הפניית תקציבים לטובת פרויקטים חיוניים אחרים".

כאמור, כ-120 רשויות מקומיות מילאו את דוח הצריכה כנדרש – כ-60% מכלל הרשויות בארץ. מעבר לקנס שמוטל על רשות מקומית שלא מילאה את הדוח כנדרש, הרי שהדבר מעכב ביצוע פרויקטים להתייעלות וחיסכון באנרגיה. במשרד האנרגיה מציינים, שהצעד הראשון לחיסכון, הינו מודעות: רשות מקומית, שמודעת לסך הוצאות החשמל שלה, תוכל לבצע פעולות לחיסכון ותקטין את ההוצאות בגין צריכת החשמל.

מעיריית נתניה נמסר בתגובה, כי "העיר נתניה עומדת בתקני התאורה הנדרשים ואף בין הערים היחידות בעלת תקן ISO לניהול אנרגיה 50001, במסגרתו אף הוקם צוות ניהול אנרגיה עירוני ומיושמים מגוון פרויקטים להתייעלות אנרגטית".

עוד נמסר מעיריית נתניה, כי "לעירייה תכנית רב שנתית לניהול ובקרה אחר צריכת האנרגיה העירונית במסגרתה בכל פרויקט ושדרוג של תאורה מותקנת תאורת לדים על פי מדיניות עירונית, תאורת הרמזורים מרביתה הוחלפה אף היא ללדים, כמו גם במגרשי הספורט קיימת בקרת תאורה. בנוסף בימים אלה מסתיימות העבודות להתקנת פאנלים סולאריים על גבי מבני ציבור".

תמונה באדיבות PIXABAY

דילוג לתוכן