מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

עדכון חשוב בנושא פעולת הנישוב באסדת לוייתן

עדכון נכון ל1800 (יום ג') בערב:

פעולת הנישוב הראשונה באסדת לוויתן הסתיימה; ריכוזי הבנזן לאורך כל שעות היום בתחנות הניטור מול האסדה היו דומים לאלה שנמדדו בשבועות האחרונים; כפי שצפינו: לא היה שינוי בריכוזי הבנזן השגרתיים

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "‏תהליך הנישוב וההרצה הראשון של אסדת לוויתן הסתיים – אין שום עלייה או חריגה בנתוני הניטור. כמו שהבטחתי בכנסת, הגעתי היום עם השר יובל שטייניץ לתחנות הניטור סביב החופים. כבר עכשיו רוב הגז שמדינת ישראל משתמשת בו מגיע מלוויתן – הישג עצום למדינת ישראל שהופכת למעצמת גז וגם הישג סביבתי בתהליך ויתור על הפחם למען הסביבה ובריאות התושבים"

לפני דקות אחדות הסתיים שלב הנישוב הראשון שבוצע היום באסדת לוויתן, במסגרת תקופת ההרצה של האסדה, במהלכו נושבו גזים מצנרת האסדה החל משעות הבוקר ועד השעה 16:30.

החל משעה 15:20 ועד השעה 16:30 לערך התבצע החלק המשמעותי של הנישוב, במהלכו נפלטו כמויות גדולות של פחממנים, כולל בנזן – המרכיב שהמשרד להגנת הסביבה עקב אחריו באופן הדוק. היקף הפליטה מהאסדה בפועל, כפי שעולה מנתוני מפקחי המשרד, היה נמוך משמעותית מהכמויות שהוערכו טרם ביצוע הנישוב.

צוותי המשרד להגנת הסביבה היו פרוסים במהלך היום במרכז הבקרה של איגוד ערים שרון-כרמל, בתחנות הניטור, בערים וביישובים, וכן על האסדה.

ריכוזי הבנזן שנמדדו לאורך היום בתחנות הניטור הממוקמות לאורך החוף מול האסדה היו דומים ביחס לתקופת הייחוס של 1 נובמבר עד 22 דצמבר (תקופה עם תנאים מטאורולוגים דומים). הריכוזים השעתיים המרביים בתחנות השונות לאורך החוף נעו היום בין 0.41 – 1.40 מק"ג/מ"ק, לעומת ריכוזים שעתיים מרביים של 1.47-2.93 מק"ג/מ"ק בתקופת הייחוס.

עדכון נכון ל10:00 בבוקר:

הבוקר בשעה 07:30 החל תהליך הנישוב והוצאת הגזים מאסדת לוויתן, ובשלב זה תערובת הגזים הנפלטת כוללת בעיקר חנקן. מאוחר יותר – לפי נתוני צוות המשרד שעל האסדה, החל מהשעה 12:00 בקירוב, יתחילו להיפלט גם תרכובות אורגניות שאינן מתאן (NMVOC), ובכללן בנזן.

במהלך כל שעות היום ניתן לעקוב אחר נתוני הניטור בתחנות המוצבות לאורך רצועת החוף מול אסדת לוויתן.

בשעות הבוקר נושבת רוח דרומית דרום מזרחית לאורך החוף, אשר הסיעה את המזהמים מהאסדה צפונה וצפון – מערבית מעל הים במקביל לקו החוף. בהתאם לכך ריכוזי הבנזן אשר נמדדו בתחנות הניטור היו נמוכים ונעו בין 0.32 – 1.21 מק"ג/מ"ק.

בשעות אלו לא נשבה רוח מהאסדה אל החוף, ולפיכך ריכוזים אלו אינם קשורים לתהליך הנישוב באסדה.

ריכוזים אלו הם בטווח הערכים אשר נמדד במהלך התקופה 1 נובמבר – 22 דצמבר שהיא תקופת הייחוס להרצה (תקופה עם תנאים מטאורולוגים דומים).

הממוצע התקופתי של ריכוזי הבנזן בכל תחנות הניטור בתקופה זו נע בין 0.29 ל-0.80 מק"ג/מ"ק, שהם 7.4% עד 20.5% מערך הסביבה והיעד היממתי. ערכי הבנזן היממתיים המרביים בתקופה זו נעו בין 0.64 ל-1.75 מק"ג/מ"ק שהם 16.4% עד 45% מערך הסביבה והיעד היממתי.

נציין, כי לאור עומס משתמשים רב, קרסה זמנית מערכת נתוני איכות אוויר של המשרד והאפליקציה, אך התקלה טופלה לאחר מכן והדבר לא השפיע על המידע. 

המשרד ימשיך לפרסם לאורך שעות היום את ריכוזי הבנזן הנמדדים בתחנות הניטור המוצבות לאורך רצועת החוף אשר מול האסדה.

נדגיש, כי אין כל הנחיות מיוחדות לציבור לאורך כל שעות היום, וכי ההשפעה על איכות האוויר באזור החוף מול האסדה תהיה מזערית. אין כל מקום או הנחיות לפינוי תושבים ולפי חוות הדעת של כל המומחים לא צפוי כל סיכון לציבור בעת הנישוב.

אנו ממליצים לציבור להוריד את האפליקציה: "אוויר בסביבה" של המשרד ולהתעדכן בזמן אמת בתוצאות תחנות הניטור, המשקפות את מצב איכות האוויר וכן לאתר המשרד לאתר איגוד ערים לאיכות סביבה שרון-כרמל

רצ"ב נתוני בנזן שעתיים בתחנות הניטור שמול אסדת לווייתן עד השעה 9:00

תמונה ראשית: להמחשה בלבד, באדיבות PIXABAY

דילוג לתוכן