מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

מגבשים דרך חדשה

במסגרת תוכנית "הדרך החדשה" מגבשת העירייה תוכנית עבודה כוללת לשילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה בעיר ובקהילה

 

ישיבות עבודה לגיבוש תוכנית פעולה לקידום יוצאי אתיופיה בחדרה, התקיימו בעירייה במסגרת תוכנית "הדרך החדשה".

מדובר ביישום עירוני לתוכנית ממשלתית לשיפור שילובם בקהילה של אזרחים ממוצא אתיופי.

בישיבה רבת המשתתפים, שהוביל מנהל מוקד קליטה מוטי מברט, לקחו חלק נציגים של אגפים, גופים וארגונים רלוונטיים ליישום התוכנית. בין היתר השתתפו בישיבה מנהלת אגף הרווחה זיוה היימברג ואנשי מקצוע נוספים מאגפי הרווחה והחינוך, נציגי הקרן לפיתוח חדרה, עמותת "פנאי העיר", מנהלת מרכז הצעירים העירוני, מנהלי מרכזי פנאי, מתנ"ס גבעת אולגה, תוכנית "עיר ללא אלימות", תוכנית 360 (התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון), היחידה העירונית למאבק בסמים ואלכוהול, וגורמים נוספים.

עקרונות התוכנית הם החלפת תוכניות מבדלות בתוכניות ודרכי פעולה משלבות לקבוצות מוחלשות לצד קבוצות חזקות; צמצום פערים ועידוד מצוינות בכל תחומי החיים ובטווח גילאים רחב; סגירת פערים באמצעות מעקב מדידה ובקרה; הכרה בתרבות ובמורשת כחלק מהחברה הישראלית; מנגנון יישום ושותפות בין כלל המפעילים ביישוב.

התוכנית "דרך חדשה" היא בין-משרדית וכוללת את משרדי החינוך, הבריאות, הרווחה והשירותים החברתיים, הכלכלה והתעשייה, הביטחון, ביטחון פנים,  ומשרד התרבות והספורט. התוכנית מפורטת וכוללת פעילויות רבות שנוסחו בהתאם למטרותיה ויעדיה.

במסגרת יישום התוכנית הוקמה בחדרה ועדה עליונה, בראשות מנכ"ל העירייה, המובילה את התכלול של כלל התוכניות בעיר, וכן מיפוי הצרכים והמענים היישוביים העומדים לרשות יוצאי אתיופיה, הכנת תוכנית יישובית, מעקב אחר יישום ועמידה ביעדים של התוכנית, מעקב מדידה ובקרה, ועוד, כל זאת כמובן בשילוב נציגי קהילה בוועדות השונות לקידום התוכנית.

בין ההחלטות שהתקבלו בישיבות העבודה: שימת דגש על מרכזי למידה ומרכזים הוליסטיים  לנוער בסיכון; לגבש תוכנית עירונית להדרכת הורים; לגבש תוכנית טיפול בנושא צעירים בגילאי 18 עד 35; להשקיע בנושא התעסוקתי וההשכלתי, בין היתר באמצעות תגבור לימודי; וכן חידוש תוכנית "עתיד בטוח" (פרויקט מסוגלות עסקית). התוכנית הינה תוכנית מערכתית תהליכית, בשיתוף הקרן לילדים ונוער בסיכון בביטוח הלאומי, אגף הרווחה בראשות מנהלת האגף זיוה היימברג, מחלקת הנוער והצעירים באגף הרווחה בראשות ורדה ביטון, בשותפות מלאה עם העמותה העירונית "פנאי העיר" בראשות מנכ"ל העמותה אייל עפגין, מרכזי הפנאי ברחבי העיר ובניהול הקרן לפיתוח חדרה בראשות עו"ד לירון גולדנברג. המטרה היא הקניית כלים, ידע וכישורים לעולם התעסוקה, הכשרה לעצמאות כלכלית, מסוגלות תעסוקתית ופיתוח קריירה בקרב בני נוער בסיכון בגילאי 14 עד 18 בעיר.

במסגרת התוכנית עוברים בני הנוער תהליכי גיבוש, העצמה, הכנה לעולם העבודה, הכשרות מקצועיות, התנסות תעסוקתית, פיתוח, הקמה והפעלת מיזמים תעסוקתיים.

דילוג לתוכן