מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

מאות הצעות לשטחי ההרחבה באקו פארק

שם הכתב: ברק גולן

העיריה קראה לציבור להציע כיצד לפתח 5 דונמים שנוספים לאקו פארק, וכבר הגיעו מאות הצעות. ההצעה שתזכה לרוב קולות, תבוצע לטובת תושבי העיר. 

מאות הצעות כבר הגיעו כמענה ליוזמת העירייה לקדם פרויקט עירוני שיבוצע לפי בחירת הציבור.

מדובר בשתי חלקות בשולי אקו פארק, בסך הכל כ-5 דונמים, אשר על-פי הנחיית ראש העיר יצורפו לשטח הכללי של הפארק, והציבור הוזמן להציע כיצד לפתחן.

תושבים העלו לדף הפייסבוק של עיריית חדרה את הצעותיהם לפיתוח עירוני בחלקות האמורות, וההצעות המובילות עומדות כעת להצבעה.

מאות ההצעות לפיתוח החלקות לטובת הציבור, נבחנו על-פי קריטריונים תכנוניים, סביבתיים, קהילתיים ועוד, ולבסוף הוחלט על מספר הצעות שיועלו להצבעת התושבים.

ההצעות המובילות: מבוך צמחייה שבו יוכלו הילדים לשחק; מתקני כושר נוספים למבוגרים; מתקני משחקים לילדים בגיל הביניים; משחקים של פעם כמו קלאס, סולמות וחבלים וכדומה; מגרש סינטטי למשחקי כדורסל, קטרגל וכדומה; משחקי שולחן כמו שחמט, פינג פונג ועוד           בוסתן פירות, שתילת עצי מאכל לקטיף עצמי.

יודגש כי ההצעה שתזכה ברוב קולות תבוצע לרווחת התושבים.

הקריאה להשתתפות הציבור בקידום פרויקטים עירוניים נבעה מהצלחת היוזמה לקידום פרויקט עירוני שעמד לבחירת הציבור לפני שנה.

כזכור, לפני כשנה הקצתה העירייה מיליון שקלים לקידום פרויקט לבחירת הציבור. תושבי העיר הוזמנו להציע את הצעותיהם באמצעות דף הפייסבוק של העירייה, ולאחר שההצעות המובילות עלו להצבעה, נבחרה ברוב קולות ההצעה להשקיע את מיליון השקלים בהתקנת דשא סינטטי בכל גני הילדים העירוניים בעיר.

לאור הצלחת היוזמה, ובתום פרויקט התקנת הדשא הסינטטי בגני הילדים, יוצאת העירייה כאמור בקריאה לציבור להציע כיצד לפתח שטח ציבורי בשולי אקו פארק.

יצוין כי לגבי אחת החלקות כבר התקבלו בעירייה בקשות של תושבי שכונת הפארק לתוספת מקומות חנייה, והבקשה נבחנת בימים אלה.

עוד יצוין כי תושבים רבים הציעו הקמת בית קפה, אך בשטח הקיים של האקו פארק כבר מוקצה שטח המיועד לבית קפה, ולכן הצעה זו אינה נכללת בשטחי ההרחבה.

 

 

דילוג לתוכן