מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

חדרה בדרך לעיר איתנה

שם הכתב: ברק גולן

הוסר המכשול האחרון בדרכה של חדרה לקבלת הגדרה של עיר איתנה.

כאשר הוקם תאגיד המים "מי חדרה", התקבלה בקדנציה הקודמת החלטה להעביר לתאגיד את כל משק המים של העיר, למעט מט"ש חדרה – מכון טיהור שפכים שהינו חברה אזורית בבעלות מספר רשויות: עיריית חדרה שבידיה 50 אחוז מהחברה, ובנוסף רשויות כמו אור עקיבא, פרדס חנה, בנימינה, ג'סר אל זרקא ועוד.

כתוצאה מההחלטה הזאת, ולאור חוק תאגידי המים שעבר במשק, התגלעו בין השותפות פערים ומחלוקות, בעיקר כספיות, שהשפיעו משמעותית על היכולת של המט"ש להשקיע בהגדלת הקיבולות שלו כדי להתאים עצמו לקצב הבנייה למגורים בחדרה.

המצב יצר מחלוקות גם בין עיריית חדרה ולבין "מי חדרה", בעיקרן מחלוקות כספיות, אשר בין היתר מנעו מעיריית חדרה לקבל את ההגדרה של עיר איתנה.

למרות כל הפעולות שבוצעו בקדנציה הנוכחית להסדרה וייצוב מצבה הכספי של העירייה, ולמרות שבעקבות כך הוכרזה חדרה כעיר יציבה, נותרה רק המחלוקת בנושא המט"ש כמכשול אחרון בדרך לקבלת ההגדרה של עיר איתנה.

בשיתוף פעולה של מנכ"ל "מי חדרה" שי פרץ, מנכ"ל המט"ש יפים רויזמן, וגזבר העירייה בועז חריף, נערך מיפוי של המחלוקות, ולאחר שהצליחו לגשר על רובן, הביאו את הסיכום בפני הממונים.

בתום התהליך התקיימה ישיבה בהשתתפות הממונה על המחוז רו"ח פאיז חנא שהוא הרגולטור של עיריית חדרה מטעם משרד הפנים, אפי דביר הרגולטור של "מי חדרה", וראש העיר צביקה גנדלמן, במהלכה אומצו ההמלצות על-ידי שני הממונים ובכך נפרצה הדרך להסדרת המחלוקת וקבלת ההגדרה של עיר איתנה.

 

 

דילוג לתוכן