מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

בחירות נקיות בעיר נקייה

נציגי הסיעות המתמודדות בבחירות הקרובות הסכימו על שמירת כללים להצבת שלטים בתקופת הבחירות, כדי לשמור על מערכת בחירות נקייה ועל חזות העיר. 

ראשי ונציגי כל הסיעות שכבר הודיעו על התמודדותן הצפויה בבחירות הקרובות הגיעו להסכמה על שמירת כללים להצבת שלטים בתקופת הבחירות, במטרה לשמור על מערכת בחירות נקייה ועל חזות העיר.

נציגי הסיעות התכנסו לפני ישיבתה של הנהלת העיר, לקבלת הנחיות של הלשכה המשפטית בדבר הצבת שלטים ומודעות בתחומי הרשות בשנת בחירות. הפגישה המשותפת התקיימה בהובלת מנכ"ל העירייה יעקב זיגדון, ובהשתתפות הסמנכ"ל משה ביטון ומזכיר ועדת הבחירות אמיר ביטון.

הוסכם כי העירייה תציב לוחות מודעות ברחבי העיר, שיחולקו לכל סיעה באופן שווה ורק עליהם ייתלו מודעות.

שילוט בחירות ייתלה במקום ציבורי רק אם הוא מותקן על גבי מיתקן פרסום חוצות שאושר על-ידי הרשות המקומית בכפוף להוראות חוק הבחירות.

בין היתר הסכימו הנציגים לא לתלות שלטי בחירות על מבנים, גדרות או כבישים, מדרכות או שטחים המיועדים לציבור לרבות מעקות בטיחות בצדי הכביש. לא יוצב שלט המפריע לכלי רכב או הולכי רגל, למשל הפרעה לשדה ראייה, כיכרות, מעברי חצייה, או שלט שמהווה מטרד, כולל כזה שחוסם דלתות, חלונות, יציאות או פתחים או הפרעה למעבר או גישה למעלית. כמו כן, לא יוצב שלט שמסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני או פוגע במראה אסטטי של מבנה.

כל שלט ששטחו עולה על 1.2 מ"ר ומשקלו עולה על 20 קילוגרמים ומותקן על מיתקן עצמאי יהיה טעון היתר בנייה.

נגד מי שיעבור על הוראות החוק יינקטו סנקציות, כולל רישום דוחות, דרישה להסרת השילוט ועוד.

יודגש כי ההנחיות מתייחסות רק להצבתם של שלטי הבחירות ואינן מתייחסות לתכנים, שלגביהם אמורים המועמדים לפעול בהתאם לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט 1959 ועל-פי כל דין.

 

דילוג לתוכן