התחדשות עירונית

7 0

משרד הבינוי והשיכון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית חתמו הסכמי מסגרת להתחדשות עירונית בנתניה ועם עוד 11 רשויות מקומיות

מאת בניה גואטה 

משרד הבינוי והשיכון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית חתמו  את הסכמי המסגרת עם נתניה וגם עם הרשויות ירושלים, לוד, בת ים, קריית אונו, חיפה, גבעתיים, רמת גן, אשדוד, בית שמש, חדרה וקריית ים.

המטרה לסייע במימון התשתיות אותן נדרשת הרשות המקומית לספק לצורך מימוש מיזמי התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים או כדי לתת מענה לצרכים הנובעים מהם, וזאת כתמריץ לקידום מיזמים אלו.

מימון זה יאפשר להסיר חסם משמעותי להתקדמות של פרויקטים להתחדשות עירונית. תהליכים של התחדשות עירונית, הכרוכים בתוספת בינוי ובתוספת אוכלוסייה בתחומי הרשות המקומית, מחייבים מתן מענה לצורכי ציבור. ההסכמים פותרים מצב של העדר משאבים מספיקים בידי הרשויות המקומיות למימון צרכי הציבור, ובמיוחד במקומות בהם יש פטור מהיטל השבחה למגורים.

התקציב לכלל הרשויות המקומיות צפוי להיות בסך של 440,000,000 ₪. כאשר בגין אישור היתרי בנייה למיזמי פינוי בינוי, תהיה הרשות המקומית זכאית למימון בסך השווה למכפלת מספר יחידות הדיור התוספתיות שיאושרו בהיתר בנייה, כפול הסכום שייקבע לכל יחידות הדיור בהתחשב בשיעור היטל ההשבחה שיחול על האזור בו ניתן היתר הבנייה.

המימון עבור יחידת דיור תוספתית כאשר הרשות המקומית גובה היטל השבחה מלא יהיה 25 אלף ₪. וכאשר יש פטור חלקי או מלא מהיטל השבחה הממיון יהיה 30 אלף ₪.

הסכמי המסגרת למימון תשתיות, ייחתמו עם רשויות בהן סך הגבייה בפועל של ארנונה בתחומן לא עלה על 5,000₪ לנפש בשנת 2018, לפי נתוני משרד הפנים, ובתנאי שעד יום 31.12.21 אושרו בתחומן תכניות הכוללות, לכל הפחות, 2,500 יח"ד שטרם מומשו, שלא הוצא היתר בנייה לבנייתן עד יום 01.08.2021. 

המימון יינתן לרשות המקומית עבור ביצוע תשתיות המצויות בזיקה ישירה לתהליכי ההתחדשות העירונית שבתחומה. תשתיות אלו ייבחרו על ידי צוות ההיגוי מתוך רשימת תשתיות שתצורף להסכם המסגרת.

ועדת היגוי תתכנס בכל רבעון בכל רשות מקומית עימה ייחתם הסכם ויוצג בה סטאטוס הפרויקטים והתקדמות ההסכמים.

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון מסר ל״השבוע בנתניה״: הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית שאנחנו מקדמים באמצעות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הם פריצת דרך בתחום ההתחדשות העירונית. העתיד של הערים והשכונות הוותיקות, בהם גרה רוב האוכלוסייה נמצא בהתחדשות עירונית והיום אנו מסירים את אחד החסמים העיקריים שעמדו בפני קידום הפרויקטים על ידי מתן תקציב לפיתוח התשתיות הנחצות לבנייה. ההסכמים האלו יביאו לצמיחה אדירה בהיצע הדירות, גם באזורי הביקוש, למען התושבים הוותיקים ולמען הצעירים הרוצים לרכוש דירה."

תמונה באדיבות PIXABAY

Related Post

מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בנתניה

Posted by - 3 באוקטובר 2021 0
בסוף השבוע האחרון הגיע עו"ד ינקי קוינט, מנכ"ל הרשות למקרקעי ישראל וצוותו לביקור עבודה בנתניה. זאת במסגרת יחסי עבודה מצויינים שמתקיימים בשנים האחרונות בין רשות מקרקעי…

ביקור אותנטי

Posted by - 21 במרץ 2018 0
במסגרת הפעילות העירונית לעידוד קשרי החוץ והערים התאומות אירחה עיריית נתניה משלחת מהעיר התאומה בורנמוט' שבאנגליה. ראש העיר לורנס וויליאמס…
כלי נגישות