Related Post

טביעת רגל אקולוגית

Posted by - 16 ביולי 2019 0
במסגרת הטמעת תכנית פורום 15 של מרכז שלטון מקומי "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה", הכשירה עיריית נתניה באמצעות אגף איכות…

חד או רב פעמי

Posted by - 1 בנובמבר 2021 0
החל מהשבוע מס קניה על כלים חד פעמיים מפלסטיק המשמעות – אנחנו נשלם יותר המטרה – הפחתת הצריכה של המוצרים המזהמים מאת בניה גואטה …
כלי נגישות