Related Post

פורים בסימן נתינה

Posted by - 20 בפברואר 2018 0
מחבקים את הקהילה בשם החג, במרכז קהילתי קרית נורדאו. בשוק קח תן המתקיים מידי שנה במרכז קהילתי קריית נורדאו בשיתוף…

ביקור הנגיד

Posted by - 26 בדצמבר 2018 0
  השבוע ביקר בנתניה הנגיד, אברהם צבא, המתגורר במקסיקו. מטרת הביקור הייתה להכיר מקרוב את בית הכנסת 'בית יהודה' בקריית…
כלי נגישות