הצעת תקציב עיריית נתניה לשנת 2023

7 0

בשנת התקציב 2023 יינתן דגש לתחומים הבאים: חינוך, פיתוח תשתיות, חזות פני העיר, נוער וצעירים, שירותים חברתיים ומרכזים קהילתיים

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 עומדת  על כ- 1.967 מיליארד ₪. תקציב הפיתוח העירוני בתוספת תקציבי החברות העירוניות יעמוד על סך כולל של כ- 817 מלש"ח

סה"כ עומדת הצעת התקציב העירוני הרגיל והבלתי רגיל על סך של כ- 2.78 מיליארד ש"ח

שנת 2023 מסמלת חזרה לשגרה לאחר שנתיים קשות של נגיף הקורונה, גידול בהיקף פעילות נורמטיבית בדגש על עריכת התקציב העירוני, גידול בפעילות בהשוואה לשנים 2021-2022, ותוספת 5% מתקציב 2022.

במקביל בשנה זו אנו נאלצים להתמודד עם התייקרויות גבוהות הנובעות ממשתנים חיצוניים כגון: הסכמי שכר במשק ומדדים בעיקר בתחום תפעול ותחזוקת העיר, שהחלו ב-2022 וצפויים להימשך גם ב-2023.

בשנת 2022, וכן בשנת 2023 קיימת עליה בהכנסות פיתוח כתוצאה מגידול בהוצאות היתרים וביחידות דיור בעיר כתוצאה מהסכם הגג עם רמ"י, המעיד על צמיחה כלכלית בעיר.

הצעת התקציב הרגיל משקפת השקעה עירונית משמעותית בתחום החינוך. המימון העירוני הרגיל גדל מ- 282 מלש"ח ל- 307 מלש"ח, סך גידול של 25 מלש"ח ובתקציב הבלתי רגיל השקעה בחינוך המהווה כ- 37.5% מתכניות הבינוי והפיתוח סך של 247 מלש"ח בגין בניית מוסדות חינוך חדשים, הרחבת ושיקום מוסדות קיימים והצטיידותם. השנה תפעיל העירייה את תכנית "גפן" בבתי הספר, לצורך מענים חינוכיים לתלמידים והגדלת האפקטיביות של בתי הספר. לאור ההשקעה לעיל, מדד הזכאים לבגרות ממשיך לעלות והגיע השנה לשיא של 86.3%!! בנושא קידום נוער ניתן דגש השנה על שיפוץ מועדונים והרחבת הטיפוח ותחזוקה וכן תוספת לפעילות חברתית בערבים.

כחלק ממדיניות ראש העיר להעשרה תרבותית לתושבי העיר, יוקם אולם כדורסל ארנה חדש, שתכנונו הסתיים וביצועו יחל בשנת 2023, בהיקף של כ- 60 מלש"ח, מתקציב מפעל הפיס. היכל הספורט יוקם במתחם האצטדיון הכדורגל ויהווה מוקד משיכה כראוי לעיר מטרופולינית כבירת השרון.

בנוסף לארנה, תחל הקמתם של ארבעת אולמות ספורט חדשים. כמו כן, יוקמו שני מגרשי אימונים לכדורגל, שני מגרשי פטנק ומגרש פאדל טניס. העירייה הגישה קול קורא להקמת בריכה שחייה לתחרויות ולימודי שחייה לתלמידי בתי הספר. 

השנה מתוכננות השקעות בתחום פיתוח ושדרוג תשתיות בהיקף של 245 מלש"ח, ביניהם מתחמים חדשים, תאורה, כבישים ומדרכות, חופים וטיילות ושדרוג גינות.

כמו כן, מתוכננת המשך השקעה בהיקף של 20 מלש"ח בנושא נגישות עפ"י חוק הנכים, עפ"י הנושאים הבאים: קטעי רחובות, מבני ציבור, מבני חינוך, גינות ציבוריות, חופים ומתקני ספורט.

יינתן דגש בשיפור פני העיר באמצעות מכרז חדש, הכולל הגברת פיקוח ואכיפה על עבודת קבלנים בתחומי השלכת פסולת, טאוט רחובות ופינוי אשפה. בתחום הגינון השקעה נוספת בתחזוקת מתחמי משחק חדשים, הגדלת צריכת המים ותוספת מפקח.

כמו כן, העירייה תמשיך בהתייעלות בנושא אנרגיה, כגון: החלפת תאורת רחובות לנורות לדים, שיביאו לחיסכון של כ- 50% בצריכת החשמל בתום הפרויקט, התקנת פאנלים סולאריים על גגות ומימוש הכנסות מפרויקט זה בהיקף של כ- 5 מלש"ח בגין דמי שימוש, פרויקט מניב שהחל באמצע 2022, צפי להתרחב במהלך 2023. החלפת מזגנים צורכי אנרגיה מוגברת במוסדות ציבור וחינוך וכן החלפת תאורת לד במתחם האצטדיון.

השקעה נוספת בהחייאת מרכז העיר, טיפוחו והרחבת אחזקת הכיכר ומערכת המולטימדיה לטובת רווחת התושבים, התיירים והמבקרים בכיכר. הוקצה תקציב נוסף לנושא עידוד תיירות פנים וחוץ וחזרה להיקף טרום קורונה.

בנושא נגישות תחבורתית, יחל השנה תכנון מחלף איינשטיין להוספת יציאה לכיוון כביש 2 צפון ועליה מכביש 2 דרום. פרויקט כביש עוקף מזרחי שמחבר את כביש 57 לכביש 561 בתכנית הבננה נמצא בשלב תכנון מתקדם.

כמו כן, העירייה תמשיך בפיתוח רחובות כמידי שנה והשנה הפרויקט יתמקד במתחמי התחדשות עירונית, מרכז העיר, קריית נורדאו, רמת ידין, נאות הרצל ועוד. שדרוג זה נועד לתת מענה תשתיתי לרחובות הוותיקים שעוברים הליכי פינוי בינוי. בנוסף, הקו האדום של מהיר לעיר הינו בשלב א' בהסכם הגג לתחבורה ציבורית, שנחתם בין העירייה למשרד התחבורה, במהלך 2023 יושלם תכנון לביצוע והביצוע עצמו יחל בשנת 2024.

בשנת 2023 תשקיע העירייה בפרויקט מתקדם בנושא שירות לתושב ותוקם מערכת CRM לטיפול בפניות הציבור ומתן מענה ומידע לציבור. המיקוד הראשון יהיה באגף הכנסות ולאחריו במנהל החינוך.

בתחום השירותים לאזרחים הוותיקים מתוכנן הקמת מרכז קהילתי גדול ברחוב החשמונאים בהיקף של 1,350 מ"ר שייתן מענה לשירותי תרבות, חוגים, ספורט ועוד.

תקציב רגיל לשנת 2023

השנה יעמוד התקציב ע"ס של 1.967 מיליארד

תקציב החינוך:

היקף הוצאה 780 מלש"ח 2023, אשר גדלו ב- 35 מלש"ח בתקציב 2022 המעודכן, כאשר הם מהווים כ- 40% מסך כלל התקציב העירוני.

לתקציב פעולות חינוך ממקורות עירוניים חלה עלייה במס' מלש"ח, בעיקר בשל תכניות פדגוגיות ובדגש על תוכנית "גפן" של משרד החינוך, שמטרתה לדייק את המענים החינוכיים לכל תלמיד/ה ולהגדיל אפקטיביות הבית ספרית המשמעות יותר תקציבים לטיפול רגשי ללימודי העשרה לתלמידים מרקע מוחלש.

תוקצבה תוספת מימון עירוני משמעותי בנושא הפעלת מערך ההיסעים והמלווים לחינוך מיוחד זאת בשל גידול במס' הזכאים עקב שינוי בחוק חינוך מיוחד וכתוצאה מכך גידול חד בתוספת תקנים של סייעות אישיות.

הגדלת תקצוב בנושא לימודי מוסיקה והפעלת הקונסרבטוריון העירוני.

להלן מס' דוגמאות לתכניות תוספתיות לתלמידים מחוננים, מוכשרים ומצטיינים: תוכנית מופת, סודקות, פסגות, אמירים, אקדמיה בתיכון, כיתת TOP, הייטק-קלאס, מטמון, צמרות, נוגעות בכוכבים, מרכזי אנגלית ועוד. עשרה בתי ספר בעיר פועלים כבתי ספר מאיצי אנגלית ומתפתחים למוסדות דו-לשוניים. מאיצי אנגלית הינה תכנית רחבה, שתסייע לתלמידי העיר לחוות אנגלית לאורך שעות היום בשיח, בקריאה ובכתיבה. כמו כן,

נתניה פועלת לפיתוח למידה מעורבת ופעילה באמצעות למידה על תחומית. לצורך כך, נבנתה תכנית עירונית ספירלית לקידום הזהות היהודית הישראלית הנלמדת בכל שכבות הגיל וכן תכנית "מסע נתנייתי", לגילאי 8-18, במסגרתה נחשפים התלמידים ל-17 יעדי האו"ם באמצעות למידה חווייתית ב-24  תחנות בעיר.

רווחה:

סך הוצאה 222 מלש"ח מול תקציב מעודכן 2022 סך 212.6 מלש"ח, מהווה עלייה של 10 מלש"ח בהיקף פעולות בתחום רווחה.

השקעות בתחום הרווחה: בשנה זו תחל העירייה בפרויקט 'רשות מקדמת זיקנה מיטבית' בשיתוף הג'וינט, השלטון המקומי, המשרד לשירותים חברתיים וביטוח לאומי, שמטרתו שיפור התייחסות הרשות המקומית למירב ההיבטים של חיי האזרחים הוותיקים החיים בקהילה, באמצעות הגברת השתתפותם ופעילותם בהיבטים החברתיים, הכלכליים ובהיבטי קידום בריאות במרחב הציבורי. כמו כן, תורחב פעילות מועדונים לקשישים, יוקם מרכז הכוון צמיחה ותרבות לאזרחים ותיקים ברמת פולג הכולל גם בית לעידוד משמעות, ויופעלו מיזם לביטחון תזונתי לאוכלוסיות מוחלשות ומיזם "עינבר" – מרכז טיפולי רב מקצועי לצעירים עם בעיות נפשיות.

שיפור פני העיר:

תקציב הניקיון גדל בשנת 2023 בכ- 4.2 מלש"ח מול תקציב 2022 מעודכן, עקב גידול בהיקף טון מפונה, מכרזים חדשים וכן תגבור תחום טאוט רחובות באמצעים מכניים ובפקחים חיצוניים. כמו כן, מתוכננת השקעה בגינות הציבוריות לאחר שנת שמיטה בהיקף של 26 מלש"ח, כאשר תקציב זה גדל בכ- 2.5 מלש"ח מול תקציב 2022 בגין גידול בשטחי מתחמי משחק והצללות וגידול בצריכת מים להשקיית גינות, וכן טיפול בוונדליזם בגינות.

וטרינר עירוני:

השנה תוקצב גידול נוסף בשירותי עיקור חתולים באופן מוגבר באמצעות קבלן חיצוני, ויינתן טיפול מורחב לחיות פצועות. ייערך שיפוץ במבנה הכלבייה והחתוליה.

אגף שירות וחדשנות:

 אגף לשירותים וחדשנות לתושב, ממונה על שירות דיגיטלי, חדשנות ערים חכמות, מוקד ופניות ציבור, תוגבר השנה ב-0.5 מלש"ח נוספים לפעילות בתחום: מסכי מולטימדיה ומערכת CRM לניהול  קשרי לקוחות תוך ייעול תהליכי שירות פנימיים וחיצוניים. 

אגף חופים:

עלות אחזקת החופים תוקצבה בתוספת של כמלש"ח, בעיקר בגין הוצאות ניקיון, פיקוח, שיטור ושירותי חובשים.

האגודה לעידוד התיירות:

השנה תוקצבה בתוספת 150 אלש"ח מול תקציב מקורי 2022, זאת במטרה להרחיב פעילות לעידוד תיירות חוץ ופנים כפי שהייתה טרום קורונה.

נוער וצעירים:

השנה תוגברה הפעילות בעיקר בנושא תנועות הנוער ומענה לצרכים שעולים מהשטח. כמו כן, נושא פעילות חברתית לנוער וצעירים במועדונים וכן לנוער מוחלש במועדונים של אגף קידום נוער. השנה יוענקו מלגות בהיקף נרחב לטובת תלמידי העיר.

תרבות חינוך בלתי פורמלי ומתנס"ים:

תחום זה תוגבר בכ-5% גידול לצורך מימון ההתייקרויות שחלו במהלך 2022 וכן עבור פרויקט "מסלול לכל ילד" שיחל בשיתוף העירייה, עמותת "מסלולים" וחב' למתנס"ים, שיסייעו בהגדלת מובילות והזדמנות שווה לילדים ובני נוער בפריפריה חברתית וגיאוגרפית בשכונות.

תקציב הפיתוח

תכנית הפיתוח של העירייה לשנת 2023 גדלה באופן משמעותי עקב גידול בהכנסות ומקצב הצמיחה העירונית בגין הוצאת היתרי בנייה. התוכנית כוללת מימון משרדי ממשלה, פיס, רמ"י, וקרנות פיתוח, בהיקף של כ-658 מש"ח, גידול של 122 מלש"ח מול תקציב מקורי שנת 2022.  

תכנית פיתוח כללית הכוללת ביצוע תשתיות,  פיתוח תבע"ות ומתחמים חדשים, הקמה וחידוש מבני ציבור, מועדוני קשישים, אולמות ספורט, הקמת מוסדות חינוך, תחבורה, נגישות גנים ועוד.

בתוספת תקציבי החברות העירוניות יעמוד תקציב הפיתוח על סך כולל של – 817 מלש"ח

העירייה ממשיכה  בביצועם של  מספר  פרויקטים כלכליים מניבים:

  1. פרויקט הקמת פאנלים סולאריים על גגות מוסדות עירייה. היקף הפרויקט המשוער הינו כ -200 מלש"ח ויתפרס על פני 3 עד 5 שנים. ההשקעה תבוצע על יזם ויתקבל תקבול בגין השכרת בשנת 2022 ניתנו היתרים לכ- 12 מבנים, לשנת 2023 צפויים עוד כ- 25 היתרים למבנים נוספים, קירוי מגרשי ספורט עם פאנל סולארי: 8 בביצוע, 7 בהיתרים.
    1. החלפת תאורת הרחובות ללדים – תאורה חסכונית החל ב-2022, כאשר החיסכון בשנה שניה יהיה כ- 50% מצריכת חשמל תאורת רחובות. עד כה בוצע שליש מהפרויקט, שני שליש נוספים יסתיימו ב-2023.

חינוך :

ההשקעות מתקציב הפיתוח למבני חינוך מתוכננות לגדול מהותית השנה בהמשך לגידול המשמעותי שהיה ב-2022, זאת בהתאם להתפתחות השכונות החדשות והתאמה לצרכי מערכת החינוך. בבינוי ושיפוץ מוסדות חינוך מתוכננים פרויקטים בכ- 247 מלש"ח , הכוללים: הקמת בתי ספר יסודיים ותיכונים, שיקום ושיפוץ בתי ספר, הקמת גני ילדים, שיקומם ושיפוצם וכן מחשוב והצטיידות.

סך גידול בהקצאה מתוכננת לתחום חינוך מול תקציב שנת 2022 מקורי הינו 26%.

פיתוח ושדרוג תשתיות  :

סה"כ השקעה מתוכננת בתחום כ-245  מלש"ח עפ"י הפירוט הבא: פיתוח מתחמים על פי תחזית האכלוס, תאורה כבישים ומדרכות, גינות ושיפור פני העיר, שמאות, תכנון, פיקוח וייעוץ, חופים וטיילות – פרויקט החלפת מעקה ומדרגות לים בחוף סירונית, שביצועו החל ויסתיים השנה.

סך גידול בהקצאה מתוכננת לתחום תשתיות מול תקציב מעודכן שנת 2022 הינו 41%.

תרבות וספורט:

במוסדות תרבות וספורט יושקעו כ-71 מלש"ח לטובת הקמת ארבעה אולמות ספורט בבתי ספר שתוכננו החל מ-2022 אולם ספורט גדול רב תכליתי (ארנה), שני מגרשי כדורגל, מגרש פאדל טניס והקמת שני מגרשי פטנק, בתוכנית הוגשה בקשה לקול קורא להקמת בריכה שחייה לתחרויות ותלמידי בתי הספר. 

מבני ציבור ושירותים חברתיים: 

בנייה ושיפוץ מבני ציבור כ- 24 מש"ח כולל השקעות במרכזים קהילתיים חדשים, מתנ"סים, תנועות נוער ומרכז יום לקשיש, בית לנדה, שדרוג ספרייה, בניית מע"ש חדש, מעונות יום שיקומי ומועדונית רווחה.

מתוכנן הקמת מרכז קהילתי גדול לגיל השלישי ברח' החשמונאים שיכלול אולם רב תכליתי, חדרי חוגים וכו'.

מתוכנן הקמת מעון יום שיקומי לילדים על רצף האוטיסטי נחתם הסכם "קול קורא".

פרויקטים לפיתוח ע"י ח.ל.ת בתחומים הבאים :

היקף השקעה כ- 125 מלש"ח מקורות המימון העיקריים הינם: יזמים , הרשאות מרשות מקרקעי ישראל בגין הסכמי ה"גג" ומשרד התחבורה .

פיתוחם של שכונות: המשך פיתוח מתחם נת 620/א , המשך פיתוח שכונת עיר ימים, המשך ביצוע קו ניקוז ראשי, קרקע בתחום מלונאות, פיתוח תשתיות באגם ג', פיתוח תשתיות במתחם עין התכלת , פיתוח תשתיות נת 542/א', פיתוח מתחם הבננה, הסטת  נחל נורדיה, מתחם חבצלת.

ממקורות עירוניים ומשרדי ממשלה יבוצעו פרויקטים הבאים : 

היקף השקעה כ-82 מלש"ח לפרויקטים:

מחלף איינשטיין צפון העיר, המשך פיתוח מתחם נת 545 א' , נקז רחוב בן אבי נת 556 הסטת שד' בנימין, מסוף קצה לאוטובוסים –צפון העיר, סלילת רחוב המלכים, שיפוץ חזיתות, שדרוג רחובות ומבני ציבור וחינוך.

פרויקטים שיבוצעו באמצעות תאגיד "מי נתניה":

תמצית תכנית ההשקעות של מי נתניה 2023 בהיקף 34 מלש"ח. שדרוג תשתיות מים וביוב ברחובות פיתוח שכונות ומתחמים חדשים, שדרוג מערכת הבקרה במתקני המים והביוב, שדרוג קווי ביוב ראשיים ושדרוג תחנות שאיבה לביוב ומתקני מים.

Related Post

הכן עצמך לצום!

Posted by - 26 ביולי 2020 0
המדריך המלא איך לעבור את צום תשעה באב בשלום. באדיבות מיטל עזר תזונאית קלינית וספורט, יועצת תזונה בחברת הרבלייף מדי…

אלרגיה, יש מה לעשות 

Posted by - 23 באוקטובר 2022 0
חילופי עונות הם קרקע פוריה להתעוררותן של אלרגיות מסוגים שונים. האלרגיה יכולה להתבטא כנזלת, עיטוש, עיניים דומעות וצורבות, פריחה וגרד.  מאת ד"ר להבית…

מה בכפר יונה: יש! בריכה

Posted by - 28 ביוני 2022 0
בריכת כפר יונה המחודשת נפתחה לרחצה. תיפתח ב-1.7 יום שישי איפה? ברחוב סמטת דפנה, תפעל עד 30 בספטמבר, במשך כל השבוע,…
כלי נגישות