ביטול חשבון מוגבל

8 0

הגבלה על חשבון בנק היא אחת הדברים הקשים ביותר אשר על חייב להתמודד במסגרת גביית חובות. הגבלה על חשבון בנק תמנע מחייב למשוך שיקים מהחשבון וכן תקשה עליו בהמשך הדרך כאשר יבקש ליטול הלוואות שונות לרבות בנקים אחרים שאינם הטילו את ההגבלה.

כאשר ניגשים לבטל הגבלה על חשבון בנק יש לוודא מיהו הגורם אשר הטיל את ההגבלה ורק לאחר מכן לנקוט את הצעד המשפטי לביטולה באמצעות עורך דין פשיטת רגל או הוצאה לפועל. בדרך כלל הגבלה על חשבון בנק תוטל על ידי הבנק כאשר שיקים שהחייב משך מחשבון הבנק שלו נמשכו ללא יכולת כיסוי. במצבים מסוימים הגבלה על חשבון בנק יכולה להיות אף במסגרת הליכי גביית חובות בהוצאה לפועל כאשר רשם הוצאה לפועל מטיל אותה.

במאמר זה נבחן ונראה מהן סוגי ההגבלות הקיימות על חשבון, מתי הגבלות אלו תכנסנה לתוקפן וכיצד ניתן לפעול לביטולן. חשוב לזכור כי לביטול הגבלה על חשבון בנק משמעות גדולה וחשובה עבור החייב והיכולת שלו להמשיך את חייו באופן תקין כשגרה.

מתי יוטל על חשבון בנק של חייב הגבלה ומהן סוגי ההגבלות שניתן להטיל על חייב

כפי שנראה מיד, ישנם מספר מצבים בהם ניתן להטיל על חשבון בנק של חייב הגבלות כאשר בכל מצב ישתנו התנאים וההגבלות והאופן בו ניתן לפעול כנגד ההגבלה. בין ההגבלות אשר ניתן להטיל על חשבון בנק של חייב ניתן למצוא את ההגבלות הבאות:

  • הגבלה רגילה – כאשר חייב מושך מחשבון הבנק שלו במשך שנה עשרה שיקים לפחות אשר לא כובדו על ידי הבנק מסיבות כאלה ואחרות יטיל הבנק על חשבון הבנק הגבלה. הגבלה זו תמנע מהחייב למשוך שיקים נוספים מהחשבון וכן שיקים אשר ימשכו על ידו לא יכובדו על ידי הבנק.
  • הגבלה חמורה – הגבלה חמורה פירושה כי חייב אשר בתקופה של שלוש שנים מהמועד בו הוטלה עליו ההגבלה הראשונה הוגדר פעם נוספת חשבון הבנק שלו כחשבון מוגבל לא יוכל למשוך שיקים מחשבונו וכן מכל חשבון אחר הקיים לו לתקופה של שנתיים ימים. בהגבלה חמורה בניגוד להגבלה רגילה החייב אינו יכול למשוך שיקים גם מחשבון אחר הקיים לו ולא רק מהחשבון הנוכחי בו חזר השיק.
  • הגבלה שהוטלה על חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל – במסגרת הליכי הוצאה לפועל ניתן לבקש מרשם הוצאה לפועל להטיל הגבלה על חשבון הבנק של החייב. הגבלה זו תעמוד עד החלטה אחרת של רשם הוצאה לפועל ולכל היותר לתקופה של 5 שנים. היה והוטלה הגלה זו על החייב הגורם אשר ניתן לפנות אליו בבקשה לבטל את ההגבלה הוא רשם הוצאה לפועל במסגרת התיק בו הוטלה ההגבלה.

כיצד ניתן לבטל הגבלה על חשבון בנק

כפי שניתן לראות הגבלה על חשבון בנק יכולה להינתן על ידי מספר גורמים שונים בין אם על ידי הבנק ובין אם על ידי רשם הוצאה לפועל. בטרם תבחר הדרך בה ניתן יהיה להתמודד עם ההגבלה יש לוודא מיהו הגורם אשר הטיל את ההגבלה ומדוע הוטלה. רק לאחר הבנת המצב ניתן יהיה להתחיל לפעול.

כאשר מדובר בבנק אשר הטיל את ההגבלה ניתן לפנות לבנק בבקשה לביטול ההגבלה ולהסביר מדוע השיקים חזרו ומדוע מומלץ לבטל את ההגבלה. יש לנסח מכתב רשום כהלכה ולוודא כי אכן הוא מגיע לידיים הנכונות בבנק ולגורם אשר מוסמך לבטל את ההגבלה.

כאשר מוטלת הגבלה על ידי רשם הוצאה לפועל ניתן לפנות בבקשה מנומקת לרשם הוצאה לפועל במסגרת הליכי הגבייה ולבקש את ביטול ההגבלה. בקשה לביטול ההגבלה תעשה רק מטעמים אשר יציין החייב ויצדיקו אותה.

FREEPIK

Related Post

פתיחת שבוע האופנה כאן במציצים

Posted by - 9 באוקטובר 2022 0
פתיחת שבוע האופנה בשיתוף לוריאל פריז שכלל  את שגרירות המותג המובילות שצעדו על המסלול, בניהן:  אנדי מקדואל, אווה לונגוריה, קתרין…

קרית השרון חוגגת

Posted by - 24 במרץ 2020 0
קריית השרון הערב (יום ג'), דגלים ניתלו על הבתים והמוזיקה ואיתה גם חגיגת המרפסות ממשיכה למרות מגיפת הקורונה
כלי נגישות