אושרה הסדרת השייט בנחל חדרה

9 0

מועצת העיר אישרה חוק עזר שנועד להסדיר את השייט בנחלים, עגינת כלי שייט, והגנה על גדות הנחלים. הסדרת הנושא מאפשרת הרחבת הפעילות בנחל חדרה

מועצת העיר אישרה חוק עזר עירוני חדש להסדרת השייט בנחל חדרה ועגינת כלי שייט במקומות שייקבעו לכך.

על-פי חוק העזר לחדרה (הדרת השייט בנחלים והגנה על גדותיהם) התשע"ח 2017, השייט בנחל מיועד לכלי שייט המונעים באמצעות משוטים או פדלים, שאינו נושא עליו מנוע ואינו מיועד לשאת מנוע להנעתו.

השייט יתאפשר באמצעות השכרת כלי שייט או כלי שייט פרטיים. לא ישכיר אדם כלי שייט בנחל אלא על-פי היתר להשכרה שיינתן בכפוף להצגת הרישיונות הנדרשים, לרבות רישיון על-פי חוק רישוי עסקים, ביטוח וכדומה.

כמו כן, לא ישיט אדם כלי שייט בנחל, אלא במקום שנקבע לכך באמצעות שלט המוצב בכניסה למקום, ובכפוף לשעות שנקבעו.

החוק אוסר שחייה בנחל, וכן שייט או עגינת כלי שייט בנחל לצורכי לינה. כמו כן אוסר החוק ביצוע כל פעולה בנחל או בגדותיו שיש בה כדי לסכן או להפריע לכלי שייט אחרים בנחל או למשתמשים בנחל ובגדותיו.

בנוסף נאסר כל שימוש שיש בו זיהום הנחל, למשל באמצעות הזרמת מי שופכין, השלכת פסולת וכדומה. איגוד ערים לאיכות הסביבה, או כל מי שיוסמך לכך, יבצע פיקוח ודיגום של איכות מי הנחל בהתאם לתוכנית ניטור של איגוד ערים אשר תאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה. בהתאם לניטור יונפו דגלי התראה. דגל ירוק יונף כאשר איכות המים עומדת בתנאים המותרים לקיום השייט, ודגל אדום יונף כאשר איכות המים אינה עומדת בתנאים המותרים לקיום השייט.

בישיבת המועצה צוין כי, באמצעות חוק העזר והסדרת השייט בנחל, תתאפשר הרחבת פעילות הספורט מסוג זה בנחל חדרה, ושימוש יעיל בנחל לרווחת הציבור ותושבי העיר.

חוק העזר קודם בשיתוף פעולה של הלשכה המשפטית בעיריית חדרה, איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה, רשות ניקוז נחלים שרון, ו"נחלים" החברה לפיתוח תיירות בחדרה.

 

 

Related Post

סאלם עליכום

Posted by - 28 ביולי 2021 0
בעיריית חדרה ציינו את חגיגות הכתר של מלך מרוקו מוחמד השישי באירוע צנוע בלשכתו של ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן,…

הענקת מלגות

Posted by - 28 באוקטובר 2021 0
השבוע נפתח בטקס מרגש להענקת מלגות לימודים להכשרות מקצועיות במעמד ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן ומנהל פרויקט שיקום שכונות מר…

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כלי נגישות