מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

זעקת הארנונה

שם הכותב: הילה מלקי מסלטי זעקת הארנונה. עוד דר שריפי

עו"ד ד"ר ניסן שריפי, יו"ר המכון לחקר הנדל"ן, פנה בשבוע שחלף לגב' מרים פיירברג, ראש עיריית נתניה וחברי מועצת העיר בבקשה לכנס בדחיפות את מליאת מועצת העיר על מנת להחליט כי עיריית נתניה מצטרפת ל"מבצע הארנונה" לפי התקנות שפורסמו לפני מספר ימים. ד"ר שריפי ציין במכתבו, בין השאר, כי :

"לא כאן המקום להרחיב ולבאר תוכנן של התקנות, ורק נציין כי לרשות המקומית ניתנה הסמכות להפחית בשיעור של 45%-50% מסכום חובות הארנונה של חייב, אשר נצטברו עד לסוף שנת 2014, ובלבד שהחייב הסדיר את חובותיו (לרבות בהסדרי תשלומים) לגבי שנות הכספים 2015 ו- 2016 .

אכן, ההחלטה אם להצטרף למבצע הפחתת חובות הארנונה נתונה לשיקול דעתה של הרשות המקומית, ולפיכך אבקשך להעלות בדחיפות עניין זה להצבעה במליאת מועצת העיר, שכן המבצע מוגבל בזמן ויסתיים בי"ב בכסלו התשע"ח (30.11.17).

לא למותר לציין, כי בעיר נתניה לבדה מצויים אלפי חייבים בחובות ארנונה בהיקף גדול, אשר מבצע זה הינו כחבל הצלה לגביהם, ובהחלט ראוי יהא להתחיל במימוש המבצע כבר בחודש הקרוב".

ד"ר שריפי מסר עוד כי עיריית נתניה מסווגת כאחת הרשויות בהן שיעורי הארנונה הגבוהים ביותר בארץ, וכי המבצע יכול לכלול גם חובות ארנונה שהצטברו בשל נכסים עסקיים ולא רק נכסים למגורים, "הכל תלוי בגישתה של מועצת העיר נתניה למבצע", מציין ד"ר שריפי, ומוסיף כי " את יתרת החוב לאחר ההפחתה ניתן יהיה לשלם בתשלומים (עד 24 תשלומים), ואולם כתנאי להפחתת חובות העבר עד כדי מחצית, יש קודם כל לשלם את החובות לשנים 2015-2016".

 

מהעירייה נמסר כי ההחלטה הינה החלטתה של העירייה ולא בעקבות מכתב שנשלח באותו יום של ישיבת המועצה. עוד נמסר בתגובה מפורטת על המבצע הארנונה מטעם העייריה כדלקמן:

 

ביום 23 אפריל 2017 פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה (תיקון מס' 3) התשע"ז  – 2017 המאפשרות למועצת הרשות המקומית לצאת למבצע גביית חובות ארנונה. התקנות קובעות כי המבצע יהיה תקף בחודשים יוני עד נובמבר 2017 ויכלול חובות ארנונה של כלל הנכסים או נכסי מגורים בלבד. עוד קובעות התקנות כי ניתן יהיה להפחית 45%-50% מסכום חוב הארנונה שנצבר עד ליום 31 דצמבר 2014 ללא מגבלת שנים וזאת בשני תנאים : תשלום הארנונה לשנים 2015-2016 נפרע/הוסדר כדין וחתימה על התחייבות להמשך תשלום.

מועצת העיר, בישיבתה ביום 3 מאי 2017 החליטה העירייה מיוזמתה לאמץ את ההסדר הקבוע בתקנות כאמור ותפעל בעניין על פי חוק ועל פי הנחיות משרד הפנים.

 

  1. מבצע גביית החובות המפורסם ע"י משרד הפנים הינו כלי גבייה נוסף העומד לרשות העירייה, ובפרט עבור חובות "ישנים" אשר לגביהם בוצעו ומבוצעים הליכי גביה מנהלית ומשפטית וסיכויי גבייתם נמוכים ביותר. יודגש כי ההפחתה תחול על מלוא הסכום לרבות ריבית פיגורים והצמדה. (נזכיר כי הריבית ברשויות היתה בגובה 9% וירדה ל 6%)

 

  1. סכום החוב, כולל חובות אבודים לרבות ריבית פיגורים והצמדה מתחילת פעילות העירייה ועד סוף דצמבר 2014 עומד על כ- 540 מליון ₪. יובהר כי מרבית הסכום הינה בגדר "חובות אבודים" של חברות שהתפרקו ועסקים שנסגרו, שממילא לא ניתן לגבות מהם כי כבר אינם קיימים. לעומת זאת, החייבים שעשויים לשלם "ולהנות" מהמבצע הינם כל אותם אלו שבין כה וכה מתקשים לעמוד בתשלומים וכדאי להם להשלים את תשלום החוב שכאמור יישא את מלוא הסכום לרבות פיגורים והצמדה.

 

  1. אין מגבלה של שנים ואולם ככל שהחוב "ישן" יותר רכיב הריבית וההצמדה הכלולה בו משמעותי יותר.

העלו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים