מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

הוצאת עובדים לחל"ת שאינם עובדי המגזר הציבורי

נוכח וירוס הקורונה וההתפתחויות החלות כל העת בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד האוצר, מעסיקים רבים נאלצו לסגור את עסקיהן ו/או לצמצם פעילות באופן משמעותי. אנו נמצאים באירוע מתגלגל, במסגרתו יש מעסיקים שנאלצו להפסיק את פעילותם באופן זמני או לצמצם פעילות באופן משמעותי נוכח ההנחיות.

משה סמיה, יו"ר ההסתדרות מרחב נתניה

ירידה בהיקף הפעילות או סגירת מקום העבודה המהווה למיטב ידיעתי טעם ענייני להוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום ואולם נדרשת הסכמת העובד לכך .שירות התעסוקה והביטוח הלאומי פרסמו חוזר ובו הוראות מקלות בדבר קבלת דמי אבטלה במקרה בו עובד ישהה בחל"ת של 30 יום לפחות ובלבד שמתקיימים לגביו התנאים המזכים בתשלום דמי אבטלה. פרטים בדבר הזכאות לדמי אבטלה מפורטים באתר של ביטוח לאומי.

על מנת לממש את הזכות לדמי אבטלה, על המעסיק לתת לעובד מכתב בדבר הוצאתו לחל"ת ולציין במצב כי היציאה לחל"ת נעשתה ביוזמת המעסיק בשל נגיף הקורונה ולתקופה של ימים ויותר.בנוסף נדרש המעסיק למלא בעבור העובד טופס בל/1514 – אישור על תקופת העסקה ושכר – הנמצא גם הוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

המציאות מלמדת כי מרבית העובדים אכן יוצאים לחל"ת ומעדיפים לשמר את מקומם עד למועד בו יתבהר מצב הדברים ויהיה באפשרותם לשוב לעבודתם.


כאמור, במגזר הציבורי הושגו הבנות ופורסמה הודעה לעיתונות ביום 16.3.2020 במסגרת הצויין כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה על מעבר למתכונת חירום במגזר הציבורי, יחתמו הממונה על השכר במשרד האוצר ויו"ר ההסתדרות על הסכם המסדיר את אופן העסקת עובדי המגזר הציבורי.ההסכם קובע כי עובד שנקבע כי אינו נדרש לעבודה בעת המשבר, יצא לחופשה על חשבון ימי החופשה שצבר במהלך חג הפסח יחולו תנאי החופשה המרוכזת הנהוגים.

בנוסף נקבע כי המעסיקים במגזר הציבורי וההסתדרות מקימים קרן ימי חופשה משותפת לעת חירום שתפעל כדי למנוע פגיעה בשכר העובדים שאין ברשותם יתרת ימי חופשה נדרשת.

העלו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *