מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

חיסכון השאלת הספרים

שם הכותב: הילה מלקי מסלטי

אז מה טוב בתוכנית?

  • התכנית חוסכת כ-500 שקלים לתלמיד בממוצע.
  • תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשע"ח אושרו בוועדת החינוך של הכנסת: עד 280 שקל לתלמיד בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים, ועד 320 שקל לתלמיד בחטיבה העליונה.
  • בעיר נתניה הופעלה התוכנית עד כה ב- 56 מוסדות חינוך ובמשרד החינוך מקווים להרחיבה לעוד 23 בתי ספר.

משרד החינוך נערך להרחבת התכנית להשאלת ספרי לימוד. התכנית פועלת בבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, ומכוח התקנות להשאלת ספרי לימוד. הפרויקט הוא פרויקט חברתי-קהילתי המספק הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש והסביבה, ותרומה לקהילה.

השבוע יפרסם משרד החינוך קול קורא למנהלי בתי הספר, כדי להרחיב ולהוסיף לתכנית עוד 23 בתי ספר בעיר נתניה ולתקצב אותם בהתאם. יצוין כי עד כה הופעלה התוכנית ב- 56 בתי ספר בעיר.

בהתאם לנוהל, מנהל בית ספר שעדיין לא מפעיל את התכנית, יודיע להורים עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית (תשע"ז) על כוונתו להפעילה בשנת הלימודים הבאה. הורה שמתנגד, יוכל לבחור שלא להשתתף בתכנית. אם מעל 40% מההורים בבית הספר מתנגדים להשתתף בתכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

סל השאלת ספרים כולל חוברות עבודה מאושרות, וכן ערכות-אביזרים ואסופות של יצירות מקור בספרות. כמו כן, התכנית כוללת רכישת ספרים דיגיטליים, בדיוק באותו האופן שבו נרכשים ספרים מודפסים. בית ספר רשאי להחליט על רכישת ספרים דיגיטליים, במסגרת התקציב שיאושר לו להפעלת התכנית. לצורך יישום התכנית, משרד החינוך מעמיד עבור מנהלי בתי הספר סיוע מקצועי, באמצעות  מינהלת השאלת ספרי לימוד.

מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב: "מערכת החינוך שמה לה למטרה לצמצם את הפערים בחברה, ולהנגיש חינוך איכותי לכל תלמידה ותלמיד בישראל. נרחיב את מספר בתי הספר שמעניקים ספרי לימוד במחיר מסובסד, כדי לאפשר לכולם לקבל את כל ספרי הלימוד שהם צריכים. אין כל סיבה לרכוש ספר לימוד חדש – התכנית להשאלת ספרים היא מהלך חינוכי, חברתי, ערכי ואף מיטיב עם הסביבה".

 

יודגש שגובה התשלום, במסגרת תשלומי ההורים, הוא בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת. ועדת החינוך החליטה שבשנת הלימודים הבאה לא יחול שינוי בגובה התשלום, והוא יהיה עד 280 שקל לבית ספר יסודי ולחטיבת ביניים, ועד 320 שקל לחטיבה עליונה.

על פי נתוני סקר הוצאות משק הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2013 ההוצאה הממוצעת לתלמיד על ספרי לימוד הייתה 396 שקל בשנה. הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג) שבחנה את סוגיית ההוצאה על ספרי הלימוד במערכת החינוך, העריכה כי משק בית מוציא בין 600 ל-800 שקל לתלמיד בשנה על ספרי לימוד. על רקע זה, מפעיל משרד החינוך את התכנית להשאלת ספרי לימוד, שבמסגרתה נרכשים ספרי הלימוד באופן מרוכז והתלמידים מחזירים את ספרי הלימוד לבית הספר לשימוש חוזר, עבור התלמידים הצעירים יותר. בשנת 2016 תקצב משרד החינוך את התכנית ב-31.4 מיליון שקל ומשתתפים בתכנית קרוב ל-900,000 תלמידי כיתות א' עד י"ב, בכ-2,576 בתי ספר

העלו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים