מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

שיבוץ ועדות העירייה לאישור המועצה

שם הכתב: ברק גולן ועדות העירייה לאישור המועצה 29.1.19

טיוטה ראשונית לשיבוץ חברי מועצה ונציגי ציבור לוועדות החובה והרשות בעירייה, עלתה לשולחן המועצה. 

טיוטה ראשונית לשיבוץ חברי מועצה ונציגי ציבור לוועדות החובה והרשות בעירייה, הוגשה לאישור מועצת העיר בישיבתה האחרונה.

מאחר שחלק גדול יחסית במועצת העיר ה-15 הם חברי מועצה חדשים, הוצגו בפניהם סדרי העבודה של הוועדות השונות, ונוהל המורכב בחלקו מפקודת העיריות ובחלקו מבוסס על ניסיון הרשות. מטרת הנוהל לקבוע אחידות בדרך ובצורת הפעלת הועדות העירוניות, ניהול ישיבותיהן וביצוע החלטותיהן.

מנהלת מחלקת מנהלה ומרכזת ועדות העירייה, מימי אלימלך, הסבירה כי הנוהל מאגד בתוכו את הרכב הועדות ואופן ניהולן, מועדי התכנסותן, מניין חוקי לקיום ישיבה, תפקידי היו"ר, מרכז הוועדה והחברים, אופן משלוח ההזמנה, הכנת הפרוטוקול ועוד.

נוהל הוועדות מבחין בין ועדות חובה, ביניהן חינוך, ביטחון, כספים, תמיכות, קליטה, מכרזים, ביקורת, הנחות בארנונה, איכות הסביבה, בטיחות בדרכים, קידום מעמד הילד ועוד; לבין ועדות רשות, ביניהן רווחה, קידום מעמד האישה, זכויות בעלי חיים ועוד.

עוד הוסבר לחברי המועצה כי ועדות החובה הן ועדות סטטוטוריות שהרכבן הסיעתי תואם ככל הניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה, ולפחות נציג אחד מהאופוזיציה. ועדות החובה אמורות להתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים.

ועדות רשות הן ועדות של המועצה שלא נקבע לגביהן הרכב מיוחד. בוועדות אלה יהיו לפחות שני חברי מועצה אשר אחד מהם יהיה היו"ר. יתר הנציגים הם מומלצי הסיעות, וההרכב הכולל יהיה  תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה. ועדות הרשות מתכנסות בהתאם לצורכי העבודה השוטפת בעירייה.

הוועדות בעירייה הן כלי עזר חשוב לעבודה תקינה ומסודרת של הרשות המקומית. תפקידה המרכזי של ועדה הוא התייחסות מעמיקה ומקצועית בנושאים שעל סדר יומה. מניסיון רב שנים עולה כי יעילותן של הוועדות עולה ככל שהן מאוישות בחברים המעוניינים, מתמצאים ומתמחים בנושא שבטיפולם.

 

העלו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/awapp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3408