מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

פעילות מוטורית ימית רק בהיתר ובמקום מוסדר

חברי מועצת העיר חדרה אישרו תיקון בחוק העזר לחדרה, שמטרתו להסדיר את נושא הרחצה והפעילות בחופי הים בתחומי העיר.

בשנים האחרונות סגרו רשויות מקומיות רבות הממוקמות על קו החוף את חופיהן לכל שיט ממונעים. נכון להיום, בכל אזור המרכז מורשית הורדת כלי שיט רק בחופים מסוימים בנתניה ובהרצליה, מה שהעלה צורך בחופים מוסדרים נוספים.

חוק העזר הסדרת מקומות רחצה – התשכ"ט 1969, כלל הוראות פיקוח וכן מגבלות רחצה ופעילות בחופי ים, לרבות איסור הורדת כלי רכב לשפת הים. במהלך השנים התפתח בארץ הספורט הימי, והפעילות במסגרת זו לא עלתה בקנה אחד עם הוראות החוק. על רקע זה מתכוונת עיריית חדרה להסדיר חוף להורדת כלי שיט, כולל גביית אגרה מבעלי כלי השיט.

נאמן להבטחתו לפעול למציאת פתרון לבעלי כלי שיט מוטוריים, יזם ראש העיר צביקה גנדלמן את התיקונים בחוק העזר.

ביוזמת ראש העיר אישרה מועצת העיר, בישיבתה מיוני 2015, תיקון לחוק העזר אשר עניינו הסדרת עגינת והשטת כלי שיט וכן אפשרות נהיגה בכלי רכב בשפת הים לצורך פריקת כלי שיט והעמסתם בחזרה במקום שנקבע לכך.

לאחר האישור התרחב חוק העזר בסעיפים נוספים, ביניהם: סעיף לפיו מקום שהוכרז כאזור שיט לספורט ימי, יוכרז לפני כן כמקום אסור לרחצה. כמו כן, לא ירחץ אדם, ולא ישחה או יצלול, באזור המוכרז כאזור שיט לספורט ימי ממונע; וכן סעיף הקובע את סמכויות העירייה לגבות אגרה בגין היתר להורדת כלי שיט, עגינתו והשטתו.

חוק העזר המעודכן עוסק, בין היתר, בהסדרת מקום לעגינת והשטת כלי שיט מכל סוג שהוא, בין אם ממונע ובין שאינו ממונע; הסדרת מקום לנהיגה בכלי רכב בשפת הים לצורך פריקת כלי שיט והעמסתם בחזרה; הגדרת אזור שיט לספורט ימי; קביעת אגרה בגין קבלת היתר להורדת כלי שיט, עגינתו והשטתו.

על-פי החוק, לא יוריד אדם כלי שיט לשפת הים, לא יעגון ולא ישיט כלי שיט בשפת הים ללא קבלת היתר ובתנאי שיעמוד בתנאי ההיתר. רשאי אדם להכניס כלי רכב לשפת הים, באזור שסומן במפה, וזאת לצורך הורדת כלי השיט לשפת הים והחזרתם בלבד. בזמם השהות בשפת הים, העמדתם של כלי הרכב תהיה במקום שנקבע לכך.

הכניסה לשפת הים לשם עגינה או השטת כלי שיט תהיה מותנית בקבלת היתר וכן בהצגה של רישיונות תקפים לכלי הרכב וכלי השיט, וכן הצגת ביטוח חובה בתוקף לכלי השיט ולכלי הרכב המוביל אותו.

קבלת ההיתר להורדת כלי שיט לשפת הים תהיה כרוך באגרה בגובה 600 שקלים לתושבי חדרה, ו-1,600 שקלים לתושבי חוץ.

בעיריית חדרה מסבירים כי, באמצעות התיקון יתאפשר ניצול יעיל יותר של חופי העיר חדרה שאינם מיועדים לרחצה, מניעת מטרדים ומתן מענה לחובבי האקסטרים בעיר ובסביבה.

כאמור, בישיבת המועצה האחרונה הועלה חוק העזר המעודכן, וזכה לאישור חברי המועצה.העלו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *