מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

דוח פניות הציבור הוגש למועצה

שם הכתב: ברק גולן

מנהלת אגף פניות הציבור והממונה על חוק חופש המידע הציגה לחברי מועצת העיר את דוח הפעולות השנתי לשנת 2018 . 

דוח פעולות שנתי לשנת 2018, שריכז האגף לפניות בציבור, הוצג בישיבת המועצה האחרונה בפני חברי מועצת העיר.

הדוח הוצג בישיבת המועצה על-פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח 2008, המטיל חובה על הממונה על תלונות הציבור להגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו, והמועצה תקיים דיון בנושא.

לדברי מנהלת אגף פניות הציבור יהודית אסולין, שהציגה את הדוח במועצה, הטיפול בתלונות הציבור נקבע בחקיקה, עובדה המשקפת את החשיבות שמייחס המחוקק לטיפול בתלונות ופניות הציבור לרשות. לדבריה, הנהלת העיר מציבה את התושב במרכז מתוך מגמה לתת שירות טוב, יעיל, ואמין, וממקדת את עובדי המערכת העירונית למתן מענה מיטבי לתושבים.

אסולין: "אגף פניות הציבור חרט על דגלו שיפור איכות השירות, תוך שיתוף פעולה מלא בין האגפים השונים. מתן שירות טוב, אדיב, יעיל ואפקטיבי לתושב, בדרך של עשייה, יוזמה ותקשורת טובה, גורמת לפונים להפוך לשותפים פעילים ואף לשגרירים".

בשנת 2018 נרשמו 1,276 פניות (בקשות למידע, הצעות, תלונות וכדומה)  שנגעו לאגפי העירייה השונים. 470 מהפניות הופנו לאגף שפ"ע, החולש על רוב תחומי השירות העירוניים, וביניהם ניקיון, תברואה, אחזקת כבישים, גנים ונוף, חשמל, וטרינר עירוני, שילוט, רכב, הרובעים ועוד.

יצוין כי עם הקמת הרובעים, מזרח, מערב, מרכז ותעשיות, ניכרת ירידה במספר הפניות בנושאי תברואה, מה שמעיד על טיפול משביע רצון של הרובעים ישירות מול התושבים.

219 פניות התייחסו לאגף ההנדסה, כולל למחלקת פיתוח תשתיות בנושאי ועדת תיאום תנועה, סלילה, הסדרת ניקוז, שינוי מופע רמזור, היטלי כבישים ועוד. כל שאר הפניות התייחסו ליתר תחומי הטיפול של האגף, פיקוח בנייה, רישוי עסקים, היטל השבחה, נכסים והפקעות, רישוי בנייה, מבנים מסוכנים ועוד.

157 פניות התייחסו לאגף האכיפה, כולל בנושא חנייה, הפיקוח העירוני, מוקד עירוני, איכות הסביבה, שיטור עירוני, קב"ט ועוד. 124 פניות התייחסו לאגף הכספים, הרוב בנושא מחלקת הגבייה המטפלת בתחומים כמו ארנונה, הנחות מארנונה, פטור מארנונה, נכסים נטושים, מדידות ועוד. כל שאר הפניות התייחסו ליתר האגפים והמחלקות בעיריית חדרה.

רוב הפניות הגיעו באמצעים מקוונים כמו דוא"ל ואינטרנט, והיתר באמצעות המוקד העירוני, קבלות קהל, פניות בכתב, פניות במהלך סיורים של הצוותים המקצועיים בשכונות, וכן באמצעות מפגשים עם ועדי שכונות.

סך הכל, מתוך 1,276 פניות, רק 192 פניות נותרו פתוחות והטיפול בהן נמשך גם לתוך 2019.

מאחר שאסולין מכהנת גם כממונה על חוק חופש המידע בעירייה, כולל הדוח נתונים גם בנושא זה. מהדוח עולה כי 111 מכלל הפניות כללו בקשה לקבל מידע על-פי חוק חופש המידע. לדברי אסולין, המערכת העירונית מספקת לפונים את מלוא השקיפות והחומר הנדרש על ידם.

העלו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *