מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

אין מניעה להקים בית ספר בשכונת הפארק

כמענה לבקשת התושבים הזמינה העירייה דוח לחיזוי הקרינה בבית הספר הצפוי להיבנות בשכונת הפארק. הממצאים העלו כי אין חריגות בסף המומלץ, הנובעות מקו המתח הגבוה העובר בפארק.

השדה המגנטי הצפוי בבית הספר המתוכנן להיבנות בשכונת הפארק נמוך מהסף המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה. כך עולה מדוח לחיזוי הקרינה בבית הספר, שהזמינה העירייה כמענה לבקשת התושבים בפגישה שהתקיימה בלשכת ראש העיר צביקה גנדלמן.

את הדוח הכין מהנדס תאימות אלקטרומגנטית, אורן הרטל, מי שהיה המדען הראשי של רפאל. הרטל בעל היתר מהמשרד להגנת הסביבה לעריכת בדיקות קרינה, כבר ערך בדיקות דומות במאות פרויקטים ברחבי הארץ, כפי שנדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה.

בדוח שהכין מצוין כי בית הספר ימוקם בצדו המזרחי של הפארק, ואילו קווי המתח העליון של חברת החשמל עוברים במרכז הפארק. סף הקרינה המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה בבתי ספר הוא 4 מיליגאוס בממוצע ביממה בתנאי עומס חשמלי אופייני.

שאלה: ומה העלית בבדיקתך?

הרטל: על-פי האומדן המופיע בדוח, סף הקרינה ברחבי בית הספר נמוך מהסף המומלץ. גם בחוות הדעת שהכנתי בשנת 2016 על השדה המגנטי מקווי המתח העליון במתחם בית הספר, צוין  שהשדה המגנטי הצפוי נמוך מהסף המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה.

שאלה: באיזה מתח תהיה אספקת החשמל לבית הספר?

הרטל: אספקת החשמל בבית הספר תהיה במתח נמוך מחברת החשמל אל לוחות קומתיים ומערכות טכניות. יצוין כי גם מערכות חשמל אלה מוגדרות כמקורות לקרינה, וחייבות על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת בהיתרי הקמה והפעלה ובנקיטת עיקרון ההיזהרות להגבלת חשיפת אדם לקרינה זו.

שאלה: ומה העלתה הבדיקה של מערכות החשמל המתוכננות בתוך בית הספר?

הרטל: בשתי הקומות באזור המסדרון שמול לוח החשמל יש חריגה קלה מהסף המומלץ של 4 מיליגאוס, אך חריגה זו אינה נובעת מקווי המתח העליון העוברים בפארק אלא מלוחות החשמל הראשי והקומתי וכבל ההזנה האנכי בפיר, וניתן לפתור זאת באמצעות התקנת מיגון.

שאלה: ואחרי התקנת המיגון?

הרטל: לאחר שיבוצע המיגון, תהיה רמת הקרינה המגנטית בבית הספר נמוכה מהסף המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה ואין מניעה ללמוד ולשהות בו.

יצוין כי הדוח תואם את ממצאי הבדיקה העצמאית שהזמין ועד שכונת הפארק ממלר"ז (המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל) למדידת עוצמת הקרינה באקו פארק, אשר קבעה כי רמות הקרינה בפארק עומדות בהמלצות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

למרות הממצאים ממשיך ראש העיר צביקה גנדלמן לקדם במקביל את נושא הטמנת קווי המתח הגבוה של חברת החשמל, העוברים בשכונת הפארק ובשדרות האביב בבית אליעזר, כפי שהבטיח לנציגי התושבים בפגישה שהתקיימה בלשכתו.

בעקבות הנחייתו של ראש העיר פועל מהנדס העיר נועם גרייף להכנת התב"ע הנדרשת להטמנת קווי המתח. מדובר בתבע"ות 1200, 1200א', ו-1201 אשר ביחד כוללות את כל שטח שכונת הפארק, הן בחלק הבנוי כיום והן בחלק העתידי, וכן שדרות האביב בשכונת בית אליעזר.

ראוי לציין כי לפני שנתיים, ערכה עיריית חדרה ביוזמתה בדיקת קרינה אלקטרומגנטית בכל בתי הספר  בעיר, שרובם הנחרץ נמצאו תקינים ובחלקם היה צורך במיגון ארונות חשמל, דבר שהתבצע מיד עם קבלת תכנית המיגון.

 

 

העלו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *