מקומונים בשרון מקומונים בנתניה מקומונים בחדרה מקומונים בקרית השרון פולג ימים השבת בנתניה

אושר תקציב העירייה לשנת 2016

תקציב 2016 אושר 31.12.15

ברוב קולות של 13 בעד ורק 1 נגד אישרה מועצת העיר את תקציב העירייה לשנת 2016.

תקציב 2016 עומד על 569,019 מיליון שקלים, מתוכם סכום מותנה בהכנסות על סך  4.260 מיליון שקלים.

למרות שגם השנה תתנהל העירייה בריסון תקציבי כמתחייב ממצבה הכספי של הקופה הציבורית, מוביל תקציב 2016 להמשך שגשוגה ופיתוחה של העיר תוך הרחבת מערך השירות לתושב.

תקציב 2016 נבנה מתוך אחריות והתמודדות עם חובות שנותרו מקדנציות קודמות, ועל-פי תוכנית ייצוב שנועדה לייצב את התקציב ולהביאו לאיזון, כל זאת תוך הקפדה להמשיך ולהציב את תחומי החינוך, הרווחה וטיפוח חזות העיר בראש סדר העדיפויות העירוני.

הנתח הגדול ביותר – 139,643 מיליוני שקלים המהווים כ-25.3 אחוזים מסך התקציב – מיועד לחינוך, עלייה של 7 מיליון שקלים לעומת 132.666 מיליוני שקלים בתקציב 2015. לתקציב 2016 אף נוסף סכום מותנה בסך 1.27 מיליון שקלים.

גם בתקציב הרווחה חל גידול לעומת השנה הקודמת. תקציב הרווחה מהווה כ-16.4 אחוז מכלל התקציב ועומד על 93.088 מיליוני שקלים, לעומת 91.595 מיליוני שקלים בשנת 2015.

בשנת 2015 עמד תקציב טיפוח העיר (ניקיון רחובות, טיאוט, איסוף אשפה, גינון) על 54,650 אך אומדן 2015 (התקציב בפועל) הגיע ל-52,650 מיליון שקלים. בתקציב 2016 עומד תקציב טיפוח העיר על סך של 53,200 מיליון שקלים, גידול של 1.6 מיליון שקלים לעומת אומדן 2015. התקציב לשנה זו נגזר ממכרזים חדשים לאיסוף אשפה וטיאוט, עם דגש על חלוקת העיר לאזורים והגברת הפיקוח.

לדברי ראש העיר צביקה גנדלמן, התקציב נבנה בעמל רב יל-ידי הצוות המקצועי ומביא לידי ביטוי את מדיניותה של הנהלת העיר להכנסת ערכים ברורים של מנהל תקין ושקיפות לניהול הכספי של העירייה.

התקציב המאוזן מצביע על התנהלות אחראית, ומגלם את צורכי האוכלוסיות השונות בחדרה, ובד בבד משקף את יכולת העירייה לגייס כספים למימון פעולותיה.

גנדלמן: "אף על פי ששנת 2016 היא המשך של ריסון תקציבי, לראשונה ייהנו תושבי חדרה מחנייה חינם ברחבי העיר, וגם הספורט ההישגי נתמך בצורה משמעותית. בעת הכנת התקציב הנחיתי את אנשי המקצוע חד משמעית לא לפגוע ברמת החינוך, התרבות והרווחה, ולשמור על רמה נאותה של חזות העיר, ומעל לכל להקפיד על רמת השירות שמעניקה העירייה לתושבי העיר. אני מאמין כי צעדי ההתייעלות שנקטנו באים לידי ביטוי בתקציב ויובילו את העיר להמשך הצמיחה שהחלה בשנה שעברה וממשיכה ביתר שאת בשנה הבאה עלינו לטובה. עם התקציב הזה ניקח את העיר קדימה".

ראש העיר הודה לצוות המקצועי, לגזבר העירייה, מנכ"ל העירייה, מנהלי האגפים וחברי הנהלת העיר שהשקיעו רבות בגיבוש התקציב.

בתום ההצבעה אמרו חברי מועצה כי אינם זוכרים תקציב שעבר בצורה כה מסודרת (עם מתנגד אחד בלבד), מה שמעיד על הכנתו בצורה יסודית, כולל דיונים ממושכים בשיתוף חברי הנהלת העיר, והתגייסות משותפת שנועדה  להגיע לתקציב מאוזן ואחראי.העלו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/awapp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3408